Aktualności

fot. Instytut Polski w Sankt Petersburgu

W dniach 25-26 października w Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Szkoły Nowych Tłumaczy współorganizowanej przez Instytut Polski w Sankt Petersburgu oraz Instytut Książki.

W trakcie rekrutacji przeprowadzonej przez koordynatora ze strony rosyjskiej, profesora Wydziału Filologii Uniwersytetu Petersburskiego Andrieja Babanowa, oraz Instytut Polski zostało wyłonionych 16 osób, których przekłady fragmentów utworów polskiej literatury współczesnej wyróżniały się odpowiednim poziomem rozumienia tekstu oraz umiejętnością zniuansowanego przekazywania treści czytelnikowi rosyjskiemu (fragmenty dzieł do przekładu zaproponował Instytut Książki).

Podczas części wykładowej Wojciech Stanisławski, dziennikarz, publicysta, historyk, prelegent z ramienia Instytutu Książki, opowiedział o czynnikach wpływających na obecne polskie życie literackie, o najważniejszych autorach, utworach, tematach wzbudzających zainteresowanie pisarzy, czasopismach, wydawnictwach, nagrodach środowiskowych. Słuchacze otrzymali olbrzymią dawkę wiedzy na temat współczesnego życia literackiego w Polsce.

To pierwsze warsztaty w ramach „rosyjskiej” odsłony Szkoły Nowych Tłumaczy. Kolejna sesja odbędzie się już w listopadzie bieżącego roku.