Aktualności

Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej
26.05.2022

Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej rozpocznie się już w czwartek

W dniach od 2 do 4 czerwca w Krakowie odbędzie się 5. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej. Wydarzenie, organizowane przez Instytut Książki w cyklu czteroletnim, zgromadzi tym razem 500 uczestników, w tym 250 tłumaczy z ponad 50 krajów – w większości z Europy, ale także z Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Australii. To wielkie święto polskiej literatury, uhonorowanie trudu osób pracujących nad przekładaniem i promowaniem za granicą twórczości polskich pisarzy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Jak podkreślają sami uczestnicy, wydarzenie to posiada szczególną wartość, ponieważ umożliwia im żywy, bezpośredni kontakt z polską kulturą i językiem, wymianę doświadczeń z innymi tłumaczami, nawiązanie kontaktów z wydawcami i pisarzami, a także poznanie aktualnych zjawisk i trendów w polskiej literaturze i języku. Dzięki temu Kongres wpływa na tworzenie się wspólnoty ludzi dbających o polską literaturę i będących jej skutecznymi promotorami na świecie. 

Program tegorocznego Kongresu obejmuje 44 sesje panelowe i warsztaty – spotkania z polskimi autorami reprezentującymi różne gatunki i style literackie, wykłady literaturoznawców, krytyków i innych osobistości życia literackiego. Wśród zaproszonych pisarzy znaleźli się m.in. Antoni Libera, Jan Polkowski, Maciej Płaza, Bronisław Wildstein, Dominika Słowik, Zbigniew Rokita, Wojciech Chmielarz, Martyna Bunda czy Jacek Dukaj. Imprezie będą towarzyszyć prezentacje najnowszej oferty wydawców, a także wystawa ilustracji dziecięcej, na którą złożą się prace wybitnych polskich artystów.

Punktem otwierającym Kongres będzie uroczysta sesja plenarna, a kulminacyjnym ceremonia wręczenia Transatlantyku – nagrody corocznie przyznawanej przez Instytut Książki osobie z grona najwybitniejszych ambasadorów literatury polskiej za granicą. Z uwagi na pandemię, w tym roku w trakcie gali Nagrody Transatlantyk statuetki odbierze troje laureatów – prof. Ewa Thompson z USA (za rok 2020), prof. Tokimasa Sekiguchi z Japonii (za rok 2021) oraz laureat tegoroczny, którego nazwisko poznamy podczas uroczystości. Wyróżnienie to zostanie przyznane już po raz osiemnasty.

Po raz pierwszy w historii Kongresu tłumacze, którzy nie mogą przyjechać do Krakowa, wezmą w nim udział online, dzięki czemu wydarzenie będą śledzić także m.in. tłumacze z Ukrainy, Australii czy Stanów Zjednoczonych. 

Patronat honorowy nad Światowym Kongresem Tłumaczy Literatury Polskiej objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA: ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO KONGRESU TŁUMACZY LITERATURY POLSKIEJ, W KWOCIE 2 550 000 PLN.