Aktualności

29.06.2021

Światowy Kongres Bibliotek online w drugiej połowie sierpnia

Kongres IFLA organizowany od 1928 roku gromadzi pracowników bibliotek, stowarzyszeń bibliotekarskich i instytucji z całego świata. W tym roku odbędzie się on w nowej formule online w dniach 17 – 19 sierpnia 2021 roku  i będzie jeszcze większą szansą dla bibliotekarzy do poznania światowych trendów i dokonań innych bibliotek.

Hasło kongresu brzmi „Let’s work together for the future” I nawiązuje do kierunku prac Christine  Mackenzie, prezydenta IFLA.

Christine Mackenzie w czasie swojej prezydentury podkreśla, że bibliotekarze mają podobne cele i wartości, a łącząc to, co globalne i lokalne, mogą osiągnąć wspaniałe rezultaty.

Biblioteki, współpracując z innymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami czy rządem, umożliwiają lepszy dostęp do informacji i swoją pozycję, co zawsze było ważne dla międzynarodowej społeczności bibliotekarzy.

Kongres IFLA będzie obejmował trzy strefy czasowe: Europę, Bliski Wschód i Afryką, Azję i Oceanię, Amerykę Północną i Południową. Zaplanowane sesje, dyskusje i fora będą dotyczyć pięciu zagadnień:

  • Biblioteki umożliwiają
  • Biblioteki inspirują
  • Biblioteki włączają
  • Biblioteki wprowadzają innowacje
  • Biblioteki podtrzymują

Dokładny program kongresu zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Sesje będą prowadzone w języku angielskim z możliwością tłumaczenia symultanicznego. Po zakończeniu kongresu uczestnicy będą mieli dostęp do nagrań.

Opłata konferencyjna dla członków IFLA wynosi 65€ (za trzy dni). Należy ją zapłacić na stronie https://www.ifla-wlic2021.com/pages/registration-information do 9 lipca br. Po tym terminie wzrośnie.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich należy do IFLA, więc wszyscy członkowie SBP mogą uiścić najniższą opłatę. Aby pobrać kod członkostwa należy się skontaktować z biurem SBP lub zarządami okręgów SBP.

Tegoroczny kongres online to okazja do zapoznania się z działaniami IFLA, projektami sekcji i grup bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z podrożą i zakwaterowaniem.

Opłata konferencyjna jest także najniższa w historii IFLA, aby umożliwić pracownikom bibliotek dostęp do najnowszych wyników badań z zakresu bibliotekoznawstwa, trendów i możliwości tworzenia sieci kontaktów  zawodowej.

Więcej informacji na stronie: https://www.ifla-wlic2021.com/

[źródło: SBP]