Aktualności

Dom Pracy Twórczej Edenkoben, fot. Künstlerhaus Edenkoben
02.03.2023

Stypendia Edenkoben’24

Do 15 kwietnia 2023 roku artyści, pisarze i tłumacze literatury niemieckiej mogą ubiegać się o pobyt w Domu Pracy Twórczej Edenkoben. Stypendium obejmujące dwa miesiące rezydencji pomiędzy październikiem a grudniem 2024 roku wiąże się również ze zobowiązaniem do przeprowadzenia kilku zajęć dla studentów Wydziału Translatoryki, Językoznawstwa i Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Moguncji/Germersheim.

Stypendyści otrzymują 1200 euro za każdy miesiąc pobytu, zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży. Więcej o warunkach pobytu tutaj.

Więcej szczegółów na temat pobytu stypendialnego dla tłumaczy oraz wymogów ubiegania się o nie opublikowano na portalu literaturport tutaj.

Informacje o wszystkich rodzajach stypendiów Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur znaleźć można tutaj na stronie Domu Pracy Twórczej Edenkoben.