Aktualności

grafika informacyjna
22.01.2024

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło konkurs na Bibliotekarza Roku 2023

Rozpoczęła się 14. edycja ogólnopolskiego konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Bibliotekarz Roku. Konkurs ma na celu zaprezentowanie ogólnopolskiemu środowisku bibliotekarzy tych pracowników bibliotek, którzy w danym roku wyróżnili się swoją pracą i osiągnięciami.

W konkursie wyróżnieni zostaną pracownicy bibliotek za ponadstandardowe osiągnięcia w roku 2023. „To doskonała okazja do podkreślenia ewolucji zawodu bibliotekarza oraz budowania silniej pozycji bibliotek i bibliotekarzy w społeczeństwie” – czytamy na stronie SBP.

Kandydaci biorący udział w konkursie mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek, a ich dokonania mogą dotyczyć różnych obszarów aktywności zawodowej. Jury zastrzega, że nie zwraca uwagi na stanowisko zawodowe kandydatów, ale na ich rzeczywiste osiągnięcia.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach. W drugim etapie, spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku 2023.

Etap I organizują zarządy okręgów SBP, do których należy zgłaszać kandydatury na Bibliotekarza Roku 2023 do 29.02.2024 roku. Każdy może zgłaszać kandydatów, oczywiście pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w konkursie. W II etapie organizowanym przez Zarząd Główny SBP wybór Bibliotekarza Roku 2023 nastąpi wyłącznie na podstawie rankingów finalistów I etapu, ustalanych (jak w poprzednich latach) przez Okręgowe Kapituły Konkursu, z pominięciem własnego kandydata. Ogólnopolski wynik konkursu zostanie ogłoszony do 30.04.2024 roku.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i inne dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w konkursie można znaleźć TUTAJ.

KC / źródło: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich