Aktualności

07.12.2010

Start Republiki Książki

Wielka koalicja na rzecz czytelnictwa i bibliotek – Republika Książki – powołana zostanie na inauguracyjnym kongresie, który odbędzie się w środę 8 grudnia, pod hasłem „Czytanie włącza”. Organizatorami przedsięwzięcia są Biblioteka Narodowa we współpracy z Instytutem Książki, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W skład koalicji wejdą twórcy kultury wysokiej i popularnej, działacze organizacji pozarządowych, czołowi dziennikarze, wydawcy, księgarze, naukowcy, przedstawiciele świata mediów i biznesu. Patronat nad Republiką Książki objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Celem Republiki Książki będzie stałe, intensywne wspieranie i koordynacja wszystkich działań na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek w najbliższych latach, tak, by dostęp do kultury i wiedzy był jak najszerszy.

data: 8 grudnia 2010
miejsce: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213
czas trwania: 10:00-17:00
organizatorzy: Biblioteka Narodowa we współpracy z Instytutem Książki, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dlaczego?

Troska o miejsce książki, czasopism i prasy we współczesnej kulturze wymaga wspólnego działania wielu środowisk, którym problem ten jest bliski – nauczycieli, bibliotekarzy, uczonych, ludzi pióra, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, wydawców, księgarzy i organizacji pozarządowych. Dążenie państwowych instytucji kultury do stymulowania aktywności czytelniczej zakłada działanie na wielu polach. Wymaga przekroczenia perspektywy obszaru zainteresowań jednego resortu czy instytucji. 

Jak?

Kongres pod hasłem „Czytanie Włącza” rozpocznie obywatelską kampanię łączącą różne środowiska wobec zagrożeń wynikających ze spadającego w Polsce poziomu czytelnictwa, wprowadzenia podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne oraz groźby systematycznego zmniejszania się liczby kompetentnych odbiorców kultury. Naszym celem, w obliczu wielkiej szansy, jaką jest rozpoczęcie Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, jest zawiązanie koalicji ponad podziałami, w celu jak najszybszego uruchomienia NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA. Wyrazem naszej wspólnej troski o losy społeczeństwa będzie deklaracja wzajemnego wsparcia i czynnego udziału we wszelkich wysiłkach na rzecz rozwoju czytelnictwa i sieci polskich bibliotek wszystkich typów.

Program Kongresu

  • 10:00-10:10 – Powitanie – Dyrektor Biblioteki Narodowej, Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej, dr Tomasz Makowski
  • 10:10-10:20 – Wystąpienie Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
  • 10:20-10:30 – Wystąpienie Katarzyny Hall, Minister Edukacji Narodowej 
  • 10:30-12:00 Książki i biblioteki w strategiach Państwa 


uczestnicy:
1.    Jerzy Baczyński, moderator, redaktor naczelny tygodnika Polityka
2.    Michał Boni, Minister – Członek Rady Ministrów
3.    Barbara Fatyga, Kierownik Zakładu Metod Badania Kultury ISNS UW
4.    Piotr Kołodziejczyk, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji
5.    Ewa Dorota Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady Warszawy
6.    Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

12:00-12:10 – Briefing Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

12:00-13:30 Dlaczego nadszedł kryzys czytelnictwa? 

uczestnicy:
1.    Roman Chymkowski, kierownik Pracowni Badań Czytelnictwa BN
2.    Przemysław Czapliński, krytyk, literaturoznawca, UAM
3.    Dariusz Karłowicz, filozof, publicysta
4.    Irena Koźmińska, Fundacja ABCXXI, inicjatorka kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
5.    Piotr Marciszuk, Prezes Polskiej Izby Książki
6.    Grzegorz Miecugow, moderator, TVN24
7.    Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu BZ WBK

PRZERWA – 15 min

13:45-14:45 Cyfrowe czytelnictwo 

uczestnicy:
1.    Miłada Jędrysik, moderator, Gazeta Wyborcza
2.    Jarosław Lipszyc, Prezes Fundacji Nowoczesna Polska
3.    Włodzimierz Marciński, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, MSWiA
4.    Tomasz Nowakowski, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Korporacyjnych Telekomunikacji Polskiej
5.    Danuta Skóra, Dyrektor Wydawnictwa ZNAK
6.    Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
7.    Katarzyna Ślaska, Zastępca Dyrektora BN ds. Rozwoju

14:45-16:15 Jaka przyszłość książek i bibliotek?

uczestnicy:
1.    Jacek Bocheński, pisarz
2.    Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytutu Książki 
3.    Hanna Maria Giza, moderator, PR Dwójka
4.    Ewa Kobierska-Maciuszko, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
5.    Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej
6.    Agata Wacławik-Wejman, Policy Counsel, Google
7.    Rafał Kramza, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
8.    Teresa Szymorowska, Przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych

16:15 – wręczenie przez Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Certyfikatów Biblioteka+ oraz wystąpienie Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji i manifest Republiki Książki  na stronie www.republikaksiazki.pl