Aktualności

logo nagrody
09.12.2016

Skrzydła Dedala 2016

Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową, w roku 2016 otrzymują ex aequo Marta Kwaśnicka za książkę Jadwiga oraz Renata Lis za książkę W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu - poinformowała Biblioteka Narodowa. 

Marta Kwaśnicka, autorka książki Jadwiga (Teologia Polityczna 2015), nagrodzona została „za podjęcie niemodnego tematu świętości i odpowiedzialności politycznej w średniowieczu, i przedstawienie go w takiej formie, że staje się on nie tylko pasjonujący, ale i aktualny″. 

To opowieść o Jadwidze Andegaweńskiej jako jednej z kluczowych postaci w historii Polski. Kwaśnicka pokazuje, jak młodziutka, nastoletnia dziewczyna, wychowana na dworach budzińskim i habsburskim, potrafiła się znakomicie znaleźć na tronie bardzo odmiennego kraju - Polski. Zdaniem Kwaśnickiej Jadwiga była podmiotem, a nie pionkiem polskiej polityki XV wieku - prowadziła rozmowy z Krzyżakami, finalizując swoim małżeństwem unię z Wielkim Księstwem Litewskim, czy symbolicznie przewodząc wyprawie rycerstwa polskiego na Ruś. Ta młodziutka dziewczyna doprowadziła do odrodzenia się Akademii Krakowskiej przekazując w testamencie środki na jej odnowę. 

Renata Lis, autorka książki W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu (Wydawnictwo Sic! 2015), otrzymała Skrzydła Dedala za „rewelacyjną opowieść biograficzną o życiu Iwana Bunina - pisarza, wokół którego narosło mnóstwo nieporozumień - idealnie łączącą kompetencje filologiczne z subtelnym darem empatii i domyślnego serca″. 

W lodach Prowansji to pierwsza w Polsce książka o życiu Iwana Bunina - laureata literackiego Nobla z 1933 roku, pisarza, który uciekł z Rosji przed rewolucją październikową. W lodach Prowansji zaczyna się na początku lat 40. Niemcy zajmują Francję, a Bunin obserwuje to z Grasse na Riwierze. Odkrywamy jego dawne i obecne tajemnice. Renata Lis pisze o romansie Bunina z poetką Galiną Kuzniecową, która w końcu opuściła go dla kobiety, towarzyszy mu w podróży do Szwecji po Nagrodę Nobla i pokazuje, jak szybko pisarz roztrwonił te pieniądze m.in. pomagając innym emigrantom, wyjaśnia też, dlaczego rzucił się kiedyś z nożem rzeźnickim na Andre Gide'a. 

Laureatów nagrody Skrzydła Dedala wybrało jury pod przewodnictwem Włodzimierza Boleckiego w składzie: Tomasz Bocheński, Tomasz Burek, Antoni Libera i o. Janusz Pyda OP.

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala, ustanowiona przez Bibliotekę Narodową w 2015 r., nawiązuje do idei Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, przyznawanej w latach 1985-1989 przez Komitet Kultury Niezależnej, a następnie w latach 1995-2008 przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu i w latach 2010-2012 przez Bibliotekę Narodową. Nagroda Skrzydła Dedala przyznawana jest corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej. W ocenie jury brane są pod uwagę istotne walory poznawcze twórczości nominowanych autorów, a także niekonwencjonalność sądów, opinii, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa.

W roku 2015 Nagrodę Skrzydła Dedala otrzymał Przemysław Dakowicz. (PAP)