Aktualności

02.01.2019

Salon Ilustratorów w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek zaprasza artystów do udziału w Salonie Ilustratorów 2019 towarzyszącym Poznańskim Targom Książki, które odbędą się w dniach 1-3 marca przyszłego roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W czasie Targów odbędzie się również wystawa poświęcona ilustratorskiej twórczości Piotra Sochy, zorganizowana w ramach cyklu „Mistrzowie Ilustracji”. Spodziewane są też wystawy polskiej i czeskiej Sekcji IBBY.

Celem Salonu Ilustratorów jest prezentacja i promocja polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej (zwłaszcza reprezentantów młodego pokolenia, stojących u progu kariery), a także ułatwienie im bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem wydawców, dlatego też Salon usytuowany jest na ekspozycji targowej.

Salon Ilustratorów 2019 zaproszony już został do kolejnych prezentacji – w Poznaniu (CK Zamek) i w Wielkopolsce, jak i w innych miastach Polski.

Wystawę Salonu Ilustratorów przygotuje i czuwać nad nią będzie Karolina Szotkiewicz z Działu Wystaw Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Prace należy nadsyłać do 10 stycznia 2019 roku, bezpośrednio na jej adres: Karolina Szotkiewicz, Zespół ds. Realizacji Wystaw, Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, tel. (61) 64 65 209, kom. 500 695 749, e-mail: k.szotkiewicz@ckzamek.pl

Przewiduje się prezentację do 6 prac jednego Twórcy. Ze względu na bezpieczeństwo wystawy nie planuje się eksponowania oryginałów prac, dlatego organizatorzy proszą o nadsyłanie dobrej jakości wydruków w formacie A4 – A3. Na odwrocie każdego z wydruków powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, tytuł książki, do której wykonana została ilustracja, numer telefonu autora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac przeznaczonych do prezentowania na wystawie.

Organizatorzy proszą o równoczesne przesłanie Formularza zgłoszenia na warszawski adres Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, gdzie przygotowywany będzie katalog: Lidia Sadowska, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, ul. Świętokrzyska 30 lok. 156 (V klatka), 00-116 Warszawa, tel. (22) 850 34 76, kom. 600 871 810, e-mail: ptwk@ptwk.pl. Z ramienia Zarządu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek wydarzenie nadzoruje Katarzyna Kamińska.