Aktualności

03.07.2023

Rozpoczyna się Konkurs Literacki Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej dla debiutantów

Polska Fundacja Fantastyki Naukowej zaprasza do udziału w czwartej edycji Konkursu Literackiego. Konkurs kierowany jest do debiutantów i ma na celu wyłonienie najlepszych opowiadań science fiction.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szesnaście lat i nie wydały dotychczas żadnej książki, bądź wydały tylko jedną książkę metodą self-publishingu.

Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać jeden nigdzie niepublikowany utwór prozatorski o objętości  od 15 tys. do 50 tys. znaków ze spacjami. Przesłane teksty muszą opierać się w znaczącym stopniu na fundamencie obowiązujących praw, teorii albo prognoz naukowych, bądź na ich logicznym rozwinięciu, zgodnym ze współczesną wiedzą naukową.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 30 września 2023. Należy ich dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ.

Komitet Organizacyjny, przyjmujący prace i kwalifikujący je pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz jakości warsztatu literackiego, tworzą: Grzegorz Czapski (komisarz), dr Aleksandra Janusz-Kamińska (recenzent), dr Paulina Klimentowska (recenzent), Łukasz Marek Fiema (recenzent), Adrian Szczerba (recenzent). Zakwalifikowane prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie: dr Wiktor Jaźniewicz, dr Łukasz Kucharczyk, dr Elżbieta Kuligowska, Hubert Kijek, Magdalena Salik.