Aktualności

14.07.2023

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody KLIO 2023

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wraz z Fundacją Historia i Kultura ogłosiły dwudziestą dziewiątą edycję Nagrody KLIO i zapraszają wydawców, redakcje, instytucje i osoby prywatne do zgłaszania publikacji polskich autorów i wydawców, którzy przyczyniają się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej.

W Jury Nagrody zasiadają niekwestionowane autorytety, naukowcy reprezentujący różne obszary badawcze oraz dziennikarze: prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Halina Manikowska, red. Marian Turski i red. Tomasz Urzykowski. Sekretarzem jest Zbigniew Czerwiński. 

W tym roku Jury ze zgłoszonych propozycji nominuje do nagród w czterech kategoriach:

  • autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii)
  • monografii naukowej (merytoryczny wkład w poznawanie historii),
  • edytorskiej (dla wydawcy za publikację serii, cykli itp.; dla redaktora, edytora),
  • varsaviana (za wkład w popularyzację historii Warszawy).

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystego otwarcia XXXI. edycji Targów Książki Historycznej, które odbędzie się 30 listopada.

Na zgłoszenia książek wydanych w roku 2023 i 2022 organizatorzy czekają do 29 września 2023 roku.

Zgłaszać kandydatury można, przesyłając podpisany formularz zgłoszenia wraz z wykazem książek oraz trzema egzemplarzami każdej z proponowanych do nagrody publikacji na adres:

Fundacja Historia i Kultura
Waldemar Michalski
Hankiewicza 2
02-103 Warszawa
z dopiskiem „NAGRODA KLIO”.

Skan formularza zgłoszenia oraz wykaz zgłaszanych książek (w pliku xls) należy dodatkowo przesłać drogą mailową na adres fundacja@historiaikultura.pl (również do 29 września).

Regulamin i wszystkie potrzebne dokumenty można znaleźć TUTAJ.

źródło: Fundacja Historia i Kultura