Aktualności

fot. Instytut Książki
08.12.2022

Rozpoczęła się konferencja „Infrastruktura bibliotek: pomysły, realizacje, doświadczenia”

W Mediatece 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęła się organizowana przez Instytut Książki konferencja ekspercka „Infrastruktura bibliotek: pomysły, realizacje, doświadczenia” przeznaczona dla beneficjentów Infrastruktury bibliotek oraz potencjalnych wnioskodawców. Wydarzenie będzie trwało dwa dni – 8 i 9 grudnia 2022 roku.

W inauguracji konferencji wzięli udział m.in. dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN Mateusz Adamkowski, dyrektor delegatury łódzkiego Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Trzaskacz, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury Michał Rydzewski, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim Renata Wojtczak i oczywiście dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski oraz zastępca dyrektora Instytutu Książki Robert Kaźmierczak. Inaugurację konferencji poprowadziła Anna Zagórska, kierowniczka działu analiz i projektów specjalnych Instytutu Książki.

„Infrastruktura bibliotek sprawia, że Polska się zmienia, a Mediateka 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim, która nas gości, jest tego znakomitym przykładem” – powiedział dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, którego powitalna przemowa rozpoczęła konferencję. Wyjaśnił, że Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to jeden z największych programów kulturalnych w Polsce, na który rząd przeznaczył łącznie ponad miliard złotych i zdradził, że – o ile wszystko się powiedzie – z Infrastruktury bibliotek łącznie skorzysta około 630 instytucji, które w jej ramach uzyskają dofinansowanie do modernizacji lub budowy nowej biblioteki. Stwierdził także, że choć program pomagający w modernizacji bibliotek jest bardzo ważny, tak naprawdę najważniejsi są pracownicy tych obiektów.

„W pierwszej kolejności chciałbym podziękować wszystkim pracownikom bibliotek. Pamiętajmy, że treść tych miejsc tworzą ludzie. Infrastruktura oczywiście pomaga im pracować i sprawia, że są bardziej zmotywowani, ale jednak to właśnie ci ludzie narzucają infrastrukturze swój charakter” – powiedział Dariusz Jaworski.

Następnie przy mikrofonie stanął dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN Mateusz Adamkowski, który odczytał list od ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. „Biblioteki publiczne, poza swoją podstawową funkcją, pełnią dziś także nieocenioną rolę lokalnych centrów kultury” – pisał Piotr Gliński, a następnie nakreślił to, w jaki sposób Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wspiera czytelnictwo, w tym również polskie biblioteki. Podziękował także Instytutowi Książki za organizację wydarzenia i władzom Mediateki 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim za to, że zdecydowały się gościć konferencję u siebie. Wszystkim uczestnikom wydarzenia życzył owocnych obrad.

Michał Rydzewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury, wyraził zadowolenie z faktu, że podczas konferencji mogli spotkać się reprezentanci instytucji, które ściśle współpracują ze sobą w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Opowiedział także uczestnikom konferencji o tym, jakie działania są podejmowane w ramach programu i co dokładnie mają one na celu.

Następnie Anna Zagórska, kierowniczka działu analiz i projektów specjalnych Instytutu Książki, z pomocą krótkiej, dwudziestominutowej prezentacji, opowiedziała zgromadzonym o szczegółowym kształcie Infrastruktury bibliotek i pokazała, jak zmieniała się ona przez lata. Wyjaśniła, że zmiany były konieczne, ponieważ szybko okazało się, iż zainteresowanie gmin przewyższa wszelkie przewidywania. Zagórska opowiedziała także o szeregu bibliotek, które skorzystały z Infrastruktury bibliotek i o tym, co Infrastruktura bibliotek zmieniła w życiu ich użytkowników.

Na koniec w półgodzinnym wystąpieniu dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim opowiedziała o jej – dziś już trzyletniej – siedzibie, nazwanej Mediateką 800-lecia. Kompleksowo wyjaśniła uczestnikom konferencji koncepcję architektoniczną stojącą za imponującym obiektem, a także przybliżyła, jakie wyposażenie się w nim znajduje. Opowiedziała też, jakie funkcje, pełni obiekt w życiu mieszkańców Piotrkowa i co zmieniło się w pracy bibliotekarzy od czasu powstania nowoczesnej mediateki (a zmieniło się wiele).

„Infrastruktura bibliotek” to program działający już od ponad 10 lat. Dzięki niemu udało się wybudować, zmodernizować czy wyposażyć ponad 460 bibliotek w całej Polsce. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to kolejnych kilkadziesiąt już rozpoczętych projektów i wciąż ponad 80 mln złotych do rozdysponowania w kolejnych naborach wniosków. W najbliższych latach sfinansowane zostaną dzięki nim kolejne działania inwestycyjne w bibliotekach publicznych.

Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.