Aktualności

fot. Agata Pawłowska / Instytut Rozwoju Języka Polskiego

Rozpoczął się Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Z całego świata do Jachranki pod Warszawą zmierzają nauczyciele i wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych za granicą oraz propagatorzy polskiej kultury. Impreza odbywa się w dniach 5-9 lipca 2023 roku. 

W wydarzeniu bierze udział 500 gości z 40 krajów, m.in. z Chin, Indii, Australii, Ameryki Północnej i Południowej i wielu krajów europejskich. Kongres ma wzmocnić polonijną współpracę w dziedzinie edukacji i nauki, a także pomóc organizatorom w określeniu konkretnych zadań, zmierzających do wsparcia Polaków mieszkających za granicą w dziedzinie nauczania języka polskiego i promocji rodzimej kultury na świecie.

Program Kongresu składa się z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano m.in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. W ramach imprezy odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej.

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń kongresowych na stronie internetowej wydarzenia.

Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Patronami medialnymi Kongresu są: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. i Polska Agencja Prasowa S.A.

Wydarzenie objęła honorowym patronatem Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.