Aktualności

11.12.2018

„Rok myśliwego” Czesława Miłosza po estońsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Estonii ukazało się tłumaczenie Roku myśliwego w przekładzie Hendrika Lindepuu. Wydanie dzieła Czesława Miłosza wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Jahimehe aasta – jak brzmi estoński tytuł książki – wyszedł niedawno nakładem oficyny Hendrik Lindepuu Kirjastus z Tallina.

Rok myśliwego to osobliwy diariusz jednego roku (od sierpnia 1987 do sierpnia 1988), który zawiera nie tylko sporządzane „na gorąco” refleksje i notatki o podróżach, spotkaniach, lekturach, pracach w ogrodzie i własnej twórczości, ale także wspomnienia (młodzieńcze Wilno, powstanie warszawskie, trudne lata paryskie), portrety przyjaciół i pisarzy, mini-eseje o sztuce, religii, polityce, historii najnowszej. Ta wielobarwna i wielowymiarowa mozaika składa się na wyjątkowy autoportret duchowy poety i człowieka.

Hendrik Lindepuu to najważniejszy współczesny tłumacz literatury polskiej na język estoński, prawdziwy człowiek-instytucja. W 2002 roku założył własne, jednoosobowe wydawnictwo, by móc wydawać przekłady z literatury polskiej. W ostatnich latach ze wsparciem Instytutu Książki ukazały się jego tłumaczenia książek Piękni dwudziestoletni Marka Hłaski, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku Janusza Korczaka i Bukareszt. Krew i kurz Małgorzaty Rejmer, a także wybory tekstów Sławomira Mrożka i Leszka Kołakowskiego.