Aktualności

Cyprian Norwid, autor: Józef Łoskoczyński
06.10.2021

Rok Cypriana Norwida. Konkurs na najlepszą monografię

Rok 2021 to rok szczególny, gdyż jego patronem, ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jest Cyprian Norwid. W uznaniu jego zasług dla polskiej literatury i kultury, Instytut De Republica ogłosił konkurs na najlepsze publikacje książkowe o tematyce norwidowskiej. Wydarzenie realizowane jest pod patronatem Prezesa Rady Ministrów.

„Głos żywy ma do siebie, że nikt nigdy po dwa razy nie wypowiedział tychże samych rzeczy tymże samym wydźwiękiem i gestem. Słowo więc, raz rzeczone, ma niepowrotność swą. Czytanie więc ma stronę monumentalną, czytanie więc sztuką jest” powiedział Cyprian Norwid w „Rzeczy o wolności słowa” wygłoszonej 13 maja 1869 roku w Paryżu. Instytut, chcąc niejako wypełnić jego słowa, pragnie zaprosić wszystkich miłośników życia i twórczości Norwida do udziału w konkursie na najlepszą monografię tego polskiego artysty.

Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje książkowe wydane w języku polskim w latach 2016–2021. Zgłoszenia może dokonać autor monografii, redaktor publikacji zbiorowej lub inna osoba po uzyskaniu pisemnej zgody autora bądź redaktora. Spośród wszystkich przesłanych wydawnictw, Kapituła Konkursu, którą ustanowi Dyrektor Instytutu De Republica, składająca się z wybitnych literaturoznawców, wyłoni zwycięzców. Autorom trzech najlepszych, w ocenie Kapituły prac, przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości 10 000,00 złotych za pierwsze i kolejno 6 000,00 oraz 3 000,00 złotych za drugie i trzecie miejsce.

Serdecznie zachęcamy do przesyłania publikacji. Zgłoszenia z oznaczeniem: „Rok Cypriana Norwida. Konkurs na najlepszą monografię” należy składać na adres Instytutu de Republica, ul. Belwederska 23, lok. 1, 00-761 Warszawa za potwierdzeniem odbioru do 1 listopada 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku grudnia.

Regulamin konkursu oraz formularze niezbędne do złożenia prawidłowego zgłoszenia znajdują się na stronie Instytutu: www.iderepublica.pl/konkursy.

 

Źródło informacji:

Instytut De Republica