Aktualności

fot. Facebook / Fondation Jan Michalski (© Leo Fabrizio)
23.08.2022

Rezydencje w Szwajcarii dla pisarzy i tłumaczy

The Jan Michalski Foundation zaprasza autorów i tłumaczy na pobyty rezydencjalne w Montricher w Szwajcarii. Będzie mu towarzyszyło miesięczne stypendium w wysokości 1200 franków szwajcarskich oraz opłacenie kosztów podróży.

Długość pobytu będzie może wynosić dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące bądź sześć miesięcy – w zależności od kształtu zaproponowanego projektu. Do dyspozycji gości fundacji będą specjalnie przygotowane domki. Termin składania wniosków upływa 14 września 2022 roku.

Możliwe jest także ubieganie się o rezydencję dla twórczych par, np. pisarz i tłumacz, dwójka pisarzy lub pisarz i ilustrator.

W ubieganiu się o rezydencję najistotniejsze jest przedstawienie jakościowego projektu, który zamierza się zrealizować podczas pobytu w Szwajcarii. Projekt powinien być nie tylko wartościowy, ale również dobrze dobrany do długości pobytu, o który kandydat wnioskuje. Brane pod uwagę będą również wcześniejsze dokonania kandydata, przy czym możliwe jest uzyskanie rezydencji także przez początkujących twórców.

Więcej informacji na temat rezydencji można znaleźć TUTAJ.