Aktualności

25.11.2022

Przyznano Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka

Już po raz 27. przyznano Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka dla autorów książek z dziedziny historii i archiwistyki. Tym razem laureatami zostali ex aequo Mikołaj Getka-Kenig i Aleksandra Oniszczuk.

Ceremonia wręczenia Nagrody odbyła się 24 listopada w ramach 30. Targów Książki Historycznej, które odbywają się w dniach 24-27 listopada w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Werdykt wydała kapituła jurorska, w skład które weszli: prof. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, prof. Joanna Goszczyńska, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz), Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, prof. Bogusław Zieliński oraz dr Andrzej Czesław Żak i prof. Elżbieta Barbara Zybert.

Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka 2022 otrzymali ex aequo

  • Mikołaj Getka-Kenig, „Stanisław Kostka-Potocki. Studium magnackiej kariery w dobie upadku i ‘wskrzeszenia’ Polski”, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021 
  • Aleksandra Oniszczuk, „Pod presją nowoczesności. Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021. 

Wyróżnienia otrzymali (w kolejności alfabetycznej): 

  • Maciej Falski, „Niechciana kultura. Odbudowa i instrumentalizacja dziedzictwa kulturowego w Bośni i Hercegowinie’, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022 
  • Josip Jagodar, „Związki chorwacko-polskie w latach 1918-1965”, Universitas, 2022 [Josip Jagodar, Hrvatsko-poljske veze u prvoj polovici i sredinom 20. stoljeća, Despot infinitus, Zagreb 2021] 
  • „Jeden naród o dwóch sztandarach”. Przymierze polsko-rumuńskie (1918) 1921-1926. Dokumenty i materiały”, pod redakcją naukową Krzysztofa Nowaka i Henryka Walczaka, Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa 2020 (właściwy rok wydania 2021) 
  • „Komentowana bibliografia polskich przekładów piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxa”. Autorzy: Agata Kawecka, Izabela Lis-Wielgosz, Ivan N. Petrov, Małgorzata Skowronek, Jan Stradomski. Series Ceranea tom 7. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, oraz „Komentowana bibliografia polskich przekładów literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa”. Autorzy: Agata Kawecka, Karolina Krzeszewska, Izabela Lis-Wielgosz, Ivan N. Petrov, Małgorzata Skowronek. Series Ceranea tom 8. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022
  • Janusz Polaczek, „Książę Józef Poniatowski. Legenda bohatera narodowego – dzieje, podłoże ideowe i wyraz artystyczny”. [Seria:] Polsko-Francuskie Monografie Artystyczne, T. VI. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021 
  • Jole Stanišić, „List otwarty do komunistów wszystkich krajów”. Przekład, wstęp i objaśnienia Bogusław Zieliński, Seria „Filologia Słowiańska”, nr 54. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2022 
  • Ewelina Tarkowska, „Wielka Emigracja we Francji. Polacy w bretońskim departamencie Cȏtes-du-Nord”,  Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2022 
  • Tijana Vuković, „Regaining the Past. Yugoslav Legacy in the Period of Transition: the Case of Formal and Alternative Institutions of Art and Culture in Serbia at the End of the 20th and the Beginning of the 21st Century” (Doctoral thesis written under the supervision of prof. dr hab. Jolanta Sujecka Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw Assistant supervisor dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk), Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2020, Wydawnictwo DiG, edition La Rama, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2022.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

źródło: Rynek-Ksiazki.pl