Aktualności

05.02.2021

Przedłużenie terminu oceny wniosków w ramach Programów Ministra

Ze względu na wyjątkowo duże zainteresowanie tegoroczną edycją Programów ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego termin na ocenę złożonych wniosków zostaje wydłużony.

Informacje dotyczące rozstrzygnięcia Programów będziemy publikować niezwłocznie po zakończeniu procesu decyzyjnego.