Aktualności

30.12.2019

Propozycje do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy do końca stycznia

Do końca stycznia 2020 roku można zgłaszać tytuły książek w 13. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Swoje propozycje wydawcy, księgarze, bibliotekarze i czytelnicy mogą zgłaszać w następujących kategoriach: proza, poezja, literatura dziecięca i edycja warszawska za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Kultury, Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Literacka m.st. Warszawy”.

Książki powinny być napisane w języku polskim, przez żyjących autorów i wydane w 2019 roku. Liczba zgłoszeń nie ma wpływu na decyzję Jury. Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę pozycji, przy czym pojedyncze zgłoszenie dotyczy jednej książki w wybranej kategorii.

***

Kontakt: nagrodaliteracka@um.warszawa.pl / tel.: (22) 443 03 66.