Aktualności

21.10.2009

Programy MKiDN 2010

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2010:

Wydarzenia artystyczne:

 • priorytet - Muzyka
 • priorytet - Teatr i taniec
 • priorytet - Sztuki wizualne
 • priorytet - Literatura
 • priorytet - Czasopisma
 • priorytet - Film

Edukacja kulturalna

Zasoby cyfrowe:

 • priorytet - Digitalizacja materiałów bibliotecznych
 • priorytet - Digitalizacja zabytków i muzealiów
 • priorytet - Digitalizacja materiałów archiwalnych
 • priorytet - Digitalizacja materiałów audiowizualnych

Dziedzictwo kulturowe:

 • priorytet - Ochrona zabytków
 • priorytet - Wspieranie działań muzealnych
 • priorytet - Kultura ludowa

Infrastruktura kultury

Kultura polska za granicą:

 • priorytet - Promocja kultury polskiej za granicą
 • priorytet - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytut Książki zarządza programem Wydarzenia artystyczne: priorytet 4 - Literatura i Wydarzenia artystyczne: priorytet 5 - Czasopisma.

W związku z faktem, iż w tym roku zostały zmienione zasady dotyczące ubiegania się o środki finansowe, zwracamy uwagę na konieczność wnikliwego zapoznania się z regulaminami programów.

Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie: http://mk.gov.pl/po2010/index.php

Terminy składania wniosków:

 • I nabór - do dnia 30 listopada 2009 roku
 • II nabór - do dnia 31 marca 2010 roku (o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze)

Kontakt:

Anna Tusiewicz
tel. (12) 433 70 42
a.tusiewicz@instytutksiazki.pl

lub dotacje@instytutksiazki.pl