Aktualności

04.03.2022

Program stypendialny dla twórczyń i twórców z Ukrainy

Staromiejski Dom Kultury i Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiły Program stypendialny dla twórczyń i twórców z Ukrainy.

Jednorazowe stypendia interwencyjne w wysokości do 5 tys. złotych będą wypłacane dla artystek i artystów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Ukrainy w wyniku wojny wywołanej przez Rosję.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.sdk.pl.

Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy stypendia@sdk.pl.