Aktualności

fot. Instytut Książki
31.10.2022

Prezentacja dwumiesięcznika literackiego „Topos” na Targach Książki w Krakowie [relacja i zdjęcia]

28 października podczas 25. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie odbyła się prezentacja dwumiesięcznika literackiego „Topos” i dołączonej do niego nowej serii wydawniczej Biblioteka „Toposu”.

W spotkaniu udział wzięli założyciel pisma i jego redaktor naczelny Krzysztof Kuczkowski oraz dwójka poetów, których tomiki poetyckie zostały dodane do tegorocznych numerów „Toposu” – Paulina Subocz-Białek i Robert Gawłowski. Spotkanie poprowadził poeta, krytyk i redaktor „Toposu” – Tadeusz Dąbrowski.

Okazją do ponownego przedstawienia czytelnikom „Toposu” – czasopisma znanego od lat – jest fakt, że w kwietniu Instytut Książki przejął jego wydawanie od Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. „Topos” pozostaje jednym z najbardziej zasłużonych czasopism literackich w Polsce. Po przejęciu dwumiesięcznika przez IK redaktorem naczelnym pisma pozostał jego twórca Krzysztof Kuczkowski.

Prowadzący spotkanie Tadeusz Dąbrowski przedstawił „Topos” jako jedno z tych nielicznych czasopism literackich, które nie tylko mają własną tożsamość i charakter, ale także skupiają wokół siebie pewne środowisko, a z czasem zaczynają to środowisko tworzyć. „To wielka sztuka nie być tylko antologijną przestrzenią do prezentacji przypadkowych wierszy, ale mieć pewną wizję całości i kierunku, do którego się zmierza” – przekonywał Dąbrowski.

Prowadzący spotkanie opowiadał o wszystkich istotnych dokonaniach „Toposu”, pośród których wyjątkowe miejsce zajmuje seria wydawnicza Biblioteka „Toposu”, w której ukazało się już ponad 200 książek poetyckich dołączanych do pisma. Wśród autorów, którzy wydawali w tej serii swoje książki przez lata znaleźli się tak różni twórcy, jak m.in. Leszek Szaruga czy Marek Krystian Emanuel Baczewski. W dyskusji na Targach Książki wzięli udział właśnie autorzy dwóch ostatnich książek z serii – Paulina Subocz-Białek („Ostatni lot Filomeli”) i Robert Gawłowski („Życie wieczne”).

Po zaprezentowaniu dorobku „Toposu” prowadzący płynnie przeszedł do zadawania pytań wyżej wymienionym poetom. Jak twierdził Dąbrowski, różni ich wszystko: „Paulina Subocz-Białek szuka, Robert Gawłowski często znajduje. Paulina Subocz-Białek wątpi, Robert Gawłowski – przynajmniej w niektórych swoich wierszach – ma pewność. Paulina Subocz-Białek gryzie się w język, Robert Gawłowski z języka czyni pewnego rodzaju tabernakulum dla tajemnicy, która jest nieopisywalna, ale którą można czule otoczyć poetyckim słowem”.

Większa część spotkania upłynęła właśnie na interesującej i pogłębionej dyskusji o książkach Subocz-Białek i Gawłowskiego. Nie zabrakło też oczywiście miejsca na lekturę wierszy pochodzących z książek obojga autorów. Tadeusz Dąbrowski zakończył spotkanie konkluzją, że pomimo wszystkich różnic, które dzielą Subocz-Białek i Gawłowskiego, nie bez powodu ich tomiki ukazały się właśnie w Bibliotece „Toposu”.