Aktualności

17.08.2022

Premiera gry i platformy wiedzy „Świteź” poświęconej Adamowi Mickiewiczowi

Ukazała się gra karciana „Świteź”, inspirowana debiutanckim zbiorem wierszy Adama Mickiewicza „Ballady i romanse”. Towarzyszy jej internetowa platforma wiedzy dotyczącej wierszy polskiego wieszcza.

Głównym celem, jaki przyświecał twórcom projektu „Świteź” od początku była popularyzacja i chęć zainteresowania utworami Adama Mickiewicza osób, które na co dzień niechętnie sięgają po klasykę, ale za to lubią literaturę fantastyczną i gry. Przełożenie klasycznego utworu literackiego na inne medium, okazało się także szansą na postawienie nowych pytań – interesujących również dla wytrawnych czytelników.

Nie wszystkie utwory z „Ballad i romansów” można było „zgrywalizować"? O ile „Pani Twardowska” czy „Lilie” to pełne zwrotów i zawirowań opowieści, dostarczające graczom wrażeń, o tyle dzieła o charakterze bardziej lirycznym, z programową „Romantycznością” na czele – grywalizacji się nie poddały. Twórcy postanowili więc zmienić w grę dziewięć z czternastu utworów. Informacje o pozostałych można znaleźć na platformie wiedzy znajdującej się TUTAJ.

W grze karcianej „Świteź” bardzo ważną rolę pełnią ilustracje. Twórcy postarali się odejść od tradycyjnych wyobrażeń, przedstawiających bohaterki „Ballad i romansów” z rozwianym włosem i w zwiewnych koszulach. Podjęła się tego Anna Pałosz – artystka specjalizująca się w syntezie i poszukiwaniu prostych, wyrazistych rozwiązań.  Na grafikę projektu duży wpływ wywarł folklor pogranicza litewsko-białoruskiego, a więc terenów „domowych” Mickiewicza. 

Karkołomnego zadania „zgrywalizowania" „Ballad i romansów” podjęli się z kolei ceniony projektant gier Wojciech Rzadek i prof. Tomasz Majkowski – groznawca i polonista z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktycznym dostosowaniem efektów projektu do realiów szkolnych zajęła się doświadczona nauczycielka Biserka Čejović. Również ona przygotowała scenariusze lekcji – wykorzystujące grę i platformę wiedzy, a zarazem zgodne z obowiązującą podstawą programową.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

źródło: Agencja Promocjna OKO