Aktualności

26.10.2020

Poznaliśmy Najpiękniejsze Książki Roku 2019

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek przyznało po raz sześćdziesiąty doroczne nagrody dla Najpiękniejszych Książek Roku. W konkursie wzięły udział 84 firmy wydawnicze, które nadesłały 187 tytułów opracowanych przez twórców (ilustratorów, grafików, typografów) zamieszkałych w Polsce. Jury Konkursu w wyniku tajnego głosowania przyznało nagrody i wyróżnienia spośród 96 nominowanych książek.

Wydawcy nagrodzonych i wyróżnionych pozycji otrzymują w najbliższym możliwym czasie dyplomy honorowe, zaś drukarnie listy gratulacyjne. Twórcom edytorsko-artystycznych opracowań przyznawane są dyplomy i nagrody finansowe.

Tym razem, z powodu zagrożenia epidemicznego, wyniki 60. Konkursu PTWK zostały ogłoszone w internecie z pominięciem publicznego rozdania laureatom nagród i wyróżnień.

Jury obradowało w składzie: Agata Szydłowska (ASP Warszawa) – przewodnicząca, Małgorzata Gurowska i Marcin Władyka (ASP Warszawa), Ryszard Kryska, Ewa Repucho (Uniwersytet Wrocławski), Ewa Satalecka (PJATK Warszawa/ASP Katowice), Andrzej Tomaszewski (PTWK).

W kategorii Literatura piękna triumfowała książka Marcina Świetlickiego Ale o co ci chodzi? według projektu graficznego Marcina Markowskiego i z rysunkami Marcina Maciejowskiego.

Pełną listę laureatów znaleźć można pod tym adresem.