Aktualności

26.11.2021

Poznaliśmy laureatów Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka

W tegorocznej XXVI edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka przyznano dwa równorzędne laury za prace: „Cmentarz Champeaux w Montmorency. Groby Polskie. Cimetière Les Champeaux à Montmorency. Les Tombes Polonais” autorstwa Andrzeja Biernata i Sławomira Górzyńskiego oraz „Czyja jest Bośnia? Krótka historia kraju trzech narodów” autorstwa Andrzeja Krawczyka.

Wyróżniono także pięć innych prac:

  • Danuta Gibas-Krzak, „Geopolityka Bałkanów” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021),
  • Piotr Kuligowski, „Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka pojęć (1832-1888)” (Universitas, Kraków 2020)
  • Tomasz Jacek Lis, „Polscy urzędnicy wyższego szczebla w Bośni i Hercegowinie w latach 1878-1918. Studium prozopograficzne. Studia Galicyjskie. Tom 6. (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka i Fundacja Sądecka, Kraków 2020)
  • Witold Matwiejczyk, „Pruska policja polityczna wobec mniejszości polskiej w latach 1871-1933. Struktury i ludzie” (Lublin 2020, Towarzystwo Naukowe KUL)
  • Zofia Wojtkowska, „Saga rodu Czartoryskich” (Iskry, Warszawa 2020).

Wyróżnienie specjalne przyznano za pracę „Idea Galicji. Historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów” autorstwa Larry’ego Wolffa w przekładzie Tomasza Bieronia (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020).

Od ubiegłego roku fundatorem Nagrody jest Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska.

W tym roku do jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka, które składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody, zostali zaproszeni: prof. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, prof. Joanna Goszczyńska, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz), Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, prof. Bogusław Zieliński oraz dr Andrzej Czesław Żak, a także po raz pierwszy prof. Elżbieta Barbara Zybert. Dr hab. prof. UO Danuta Gibas-Krzak w 2021 roku zawiesiła członkostwo w Jury, gdy Wydawnictwo Naukowe PWN zgłosiło do Nagrody książkę jej autorstwa.

Do redakcji „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, która organizuje konkurs o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, w regulaminowym terminie 30 września zgłoszono 38 pozycji, co jest rekordową liczbą w historii dotychczasowych konkursów do tej Nagrody. Ostatecznie Jury rozpatrywało 39 zgłoszonych tytułów, gdyż jeszcze jedną pozycję zgłoszono podczas obrad Jury.

Zgodnie z założeniami Nagroda przyznawana jest wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

[źródło: rynek-ksiazki.pl]