Aktualności

27.10.2023

Poznaliśmy laureatów Nagrody Gaudeamus 2023

Podczas 26. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie ogłoszono wyniki Konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych Gaudeamus. Konkurs ma na celu promowanie i wyróżnianie uczelnianych oficyn wydawniczych, które wydają polskie książki naukowe i dydaktyczne.

Konkurs jest organizowany corocznie przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych we współpracy z Targami w Krakowie.

Lista tegorocznych nagrodzonych:

Główna Nagroda Gaudeamus 2023:

  • Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za publikację Błażeja Ciarkowskiego „Słowo architekta. Opowieści o architekturze Polski Ludowej”. 

Nagroda Targów w Krakowie: 

  • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego za „Atomy. Od filozoficznej idei do fizycznej realności” Jana Grzegorza Małeckiego

Wyróżnienia:

  • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego za publikację Krzysztofa Mordyńskiego „Godło Uniwersytetu Warszawskiego. Dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW” oraz Jagody Wierzejskiej „Była wschodnia Galicja w Polsce, Polska w byłej wschodniej Galicji. Obraz (wielo)narodowej prowincji w międzywojennej literaturze polskiej”
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za „Leksykon oprawoznawczy” Elżbiety Pokorzyńskiej, Małgorzaty Pronobis-Brzezińskiej i Arkadiusza Wagnera 
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego za publikację „Czas Jerzego Limona. Księga pamiątkowa ku czci twórcy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego” pod red. Agnieszki Żukowskiej i Jacka Kopcińskiego
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikację Magdaleny Komorowskiej „Piotrkowczykowie. Z dziejów drukarstwa krakowskiego przełomu XVI i XVII wieku” 
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego za publikację Agnieszki Adamowicz-Pośpiech „Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej” 
  • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za publikację Bohdana Głębockiego „Wszędzie i zawsze… Żydzi. Obraz społeczności żydowskiej w prasie i publicystyce obozu narodowego w Polsce w latach 1930–1939” 
  • Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku za publikację ks. Wiesława Przyczyny, Katarzyny Czarneckiej i ks. Marka Ławreszuku „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”  
  • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za publikację pod red. nauk. Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk i Izabeli Tomczyk-Jarzyny „Nóż w wodzie. Non stop. W 60. rocznicę debiutu Romana Polańskiego” oraz publikację w wersji elektronicznej Jana Zielińskiego „Magiczne Oświecenie”

Na tegoroczny konkurs 21 wydawnictw nadesłało 71 monografii i 4 e-booki, które ukazały się w latach 2022–2023. Jury nagrody zebrało się o obradowało 17 października 2023 roku w siedzibie Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

źródło: rynek-ksiazki.pl