Aktualności

fot. MKiDN
15.02.2021

Ponad 31 mln zł na rozwój cyfrowy domów kultury w całej Polsce

Doposażenie domów kultury w niezbędny sprzęt oraz rozbudowany pakiet szkoleń podnoszących kompetencji cyfrowe pracowników tych instytucji – to dwa główne założenia ogłoszonego dziś projektu „Konwersji cyfrowej domów kultury”. Projekt kierowany jest do samorządowych instytucji kultury: domów, centrów i ośrodków kultury. Jego założenia podczas wspólnej konferencji prasowej przedstawili dziś Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski. Projekt jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19.

 „Konwersja cyfrowa domów kultury” to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z jednej strony jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, z drugiej doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online. Projekt będzie miał charakter konkursowy – wsparciem zostaną objęte te instytucje kultury, które przejdą procedurę grantową.

Uruchamiamy kolejny program, którego głównym zadaniem jest wsparcie domów kultury, gminnych ośrodków kultury. W Polsce mamy wspaniałą sieć tego typu ośrodków kultury. To jest sieć, która bezpośrednio kontaktuje się ze społeczeństwem w społecznościach lokalnych i jest naszym frontmanem, jeżeli chodzi o docieranie z kulturą do społeczeństwa - powiedział prof. Piotr Gliński.

Podkreślił, że wsparcie tych ośrodków jest „kluczowe dla rozwoju i wypracowania zwyczaju, normy kulturowej kontaktu społeczności lokalnej, zwłaszcza młodego pokolenia, ale także naszych seniorów i wszystkich innych, z kulturą”.

Docelowo wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury:

1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,

2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem szczegółów projektu. Narodowe Centrum Kultury planuje rozpoczęcie naboru już kwietniu br., o czym poinformuje MKiDN.

Więcej na temat projektu pod tym adresem.