Aktualności

okładka edycji
28.08.2023

„Pan Kluska i żaglowiec” Anny Onimichowskiej po łotewsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Łotwie ukazała się książka Pan Kluska i żaglowiec Anny Onichimowskiej z ilustracjami Natalii Jabłońskiej. Przekład Mārisa Salējsa wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©Poland.

Książka Klimpas kungs un burinieks – jak brzmi tytuł łotewskiego przekładu – ukazała się nakładem oficyny Latvijas Mediji z Rygi.

Tłumacz zbioru Māris Salējs przełożył wcześniej ze wsparciem Programu Translatorskiego ©Poland Rodzinną Europę Czesława Miłosza (2011), a także zbiór O Panu Tralallińskim i inne wiersze Juliana Tuwima (2022).