Aktualności

19.10.2018

Otwarcie zmodernizowanej i rozbudowanej biblioteki w Nowy Dworze Mazowieckim

W środę 17 października, odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej i rozbudowanej biblioteki w Nowym Dworze Mazowieckim. Rozbudowę dofinansowano na kwotę 2 milionów złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim została rozbudowana, zyskując dodatkowe 1500 metrów kwadratowych przestrzeni. Inwestycja kosztowała ogółem 6 milionów złotych, z czego dużą część pozyskano z miejscowego ratusza. Budynek nowodoworskiej biblioteki docieplono, wykonano też nową elewację i dostosowano go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wśród książek znajdują się kąciki z wygodnymi krzesłami, fotelami i pufami, by dorośli i dzieci mogli tu dobrze spędzać czas. Przez cały czas trwania rozbudowy biblioteka funkcjonowała. Nowa część prezentuje się wyjątkowo okazale.

(realizacja materiału: Daniel Bednarz)

Dzięki temu programowi łatwiej jest nam rozmawiać z władzami samorządowymi. To duże wsparcie finansowe, a jednocześnie duża motywacja dla samorządów, żeby podjąć się remontu czy modernizacji bibliotek publicznych. Wszystkie wypożyczenia będą w nowej, dostosowanej do naszych potrzeb bibliotece – powiedziała dyrektor biblioteki Ewa Borkowska.

Idziemy w kierunku zapewnienia jak największej oferty kulturalno-edukacyjno-sportowej naszym młodym mieszkańcom, tak żeby chcieli u nas zostawać. Muszą mieć miejsca, w których spędza się wolny czas. Takim miejscem jest biblioteka – dodał burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski.

Z ramienia Instytutu Książki na uroczystości gościli redaktor strony IK Krzysztof Cieślik, Małgorzata Szmigielska z działu komunikacji i promocji, a także pracujący przy dedykowanym bibliotekom programie MAK+ Daniel Bednarz.