Aktualności

fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach
29.05.2023

Otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach

W poniedziałek uroczyście otwiera się nowy obiekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach. Nowa siedziba biblioteki znajduje się w zrekonstruowanym zabytkowym budynku dawnej plebanii. Projekt zamienienia budynku w siedzibę biblioteki był dofinansowany ze środków „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”.

Projekt utworzenia nowej siedziby biblioteki otrzymał dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” w ramach zadania „Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach”. Prace nad przebudową zabytkowej plebanii rozpoczęto w 2021 roku. Łączny koszt zadania wynosił ponad 1 679 000 zł, z czego 1 122 000 zł pozyskano w ramach „Infrastruktury bibliotek”.

Zadanie polegało na rekonstrukcji budynku zabytkowej plebanii, wpisanej do Ewidencji Zabytków Gminy Jasło, która została wybudowana w 1894 roku przez księdza Władysława Sarnę, historyka i znanego etnografa. A możliwe było przeniesienie do zabytkowego budynku siedziby biblioteki należało wykonać roboty ogólnobudowlane, wymienić instalację elektryczną, gazową, wodociągową i kanalizacyjną, a także zrekonstruować elewację, wymienić posadzkę, strop, ściany, okna, drzwi oraz wykonać szereg innych prac.

W byłym budynku plebanii musiało także dojść do renowacji kolumn, loży, malowideł ściennych, barierki, biurka ks. W. Sarny, a także dwóch zabytkowych kaflowych pieców. Wszystkie prace konserwatorskie wykonano pod nadzorem Konserwatora Zabytków Oddział w Krośnie. Dodatkowo rewitalizacji został poddany ogród, który został oddany do dyspozycji czytelników.

W ramach dofinansowania zakupiono także nowe wyposażenie biblioteki, na które złożyły się m.in. regały na książki, lada i biurka biblioteczne, krzesła obrotowe, stoły i krzesła do sali konferencyjnej, rzutnik, ekran czy monitoring. 

W nowym budynku bibliotecznym powstała także sala wystawiennicza, która mieści zbiory i dokumenty papierowe, a także cyfrowe archiwum tradycji lokalnej oraz izbę pamięci ks. W. Sarny. Wygospodarowano także miejsce na nowoczesną salę konferencyjną, która może pomieścić 50 osób.

Powierzchnia użytkowa biblioteki po rekonstrukcji i przeprowadzce znacznie się zwiększyła – wcześniej wynosiła 142 m kw. wynajęte w budynku OSP, zaś obecnie, w nowym budynku, wynosi aż 302 m kw. 

Na uroczystym otwarciu nowej siedziby biblioteki obecna jest przedstawicielka Instytutu Książki – Ewa Gąsior.

Nowy obiekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach wygląda tak: