Aktualności

fot. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą, filia w Chociczy

W piątek 26 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby biblioteki w Chociczy, która jest filią Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Inwestycja została dofinansowana ze środków „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, czyli Priorytetu 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, którym kieruje Instytut Książki. 

Ogólny koszt zadania wyniósł ponad 2 mln 200 tys. zł, z czego 1 mln 100 tys. zł liczy dofinansowanie uzyskane przez bibliotekę w ramach „Infrastruktury bibliotek”.

„Dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 mln 100 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w programie Infrastruktura bibliotek, mogliśmy przekształcić ten budynek w przestrzeń, która nie tylko będzie służyła jako wypożyczalnia książek, ale także jako miejsce spotkań i aktywności kulturalnej dla mieszkańców Chociczy” – powiedziała podczas uroczystego otwarcia Monika Buchwald, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Nowa siedziba biblioteki w Chociczy znajduje się w specjalnie do tego celu zaadaptowanym budynku dawnej szkoły. Przedsięwzięcie wymagało przystosowania obiektu od podstaw i przygotowania pomieszczeń bibliotecznych od stanu surowego. Dzięki tym działaniom umiejscowiona w zabytkowym budynku nowa biblioteka bardzo dobrze wpisała się w krajobraz miejscowości i całego regionu.

Otwarta w piątek biblioteka w Chociczy jest prawie cztery razy większa od swojej poprzedniczki – jej powierzchnia wynosi 212 m2. To przede wszystkim nowoczesna wypożyczalnia dla dorosłych, posiadająca jednak także osobne pomieszczenie przeznaczone dla młodszych czytelników. W bibliotece nie zabrakło miejsca na stanowiska komputerowe, kuchnio-pracownię, a także dużą salę spotkań. Na potrzeby czytelników zostały także zaadaptowane taras oraz skwer biblioteką. 

Ciekawym elementem biblioteki jest bez wątpienia specjalnie przygotowana ekspozycja, która dokumentuje adaptację zabytkowego budynku i pokazuje, jak ważne są dla władz biblioteki działania spójne z historią obiektu oraz całej Chociczy.

„Drodzy Mieszkańcy! To jest wasze miejsce, wasza przestrzeń do odkrywania świata i rozwijania swoich pasji. Wierzę, że nowa filia biblioteki w Chociczy stanie się dumą naszej społeczności i będzie miejscem, do którego z chęcią będziemy wracać” – zwróciła się Monika Buchwald bezpośrednio do mieszkańców Chociczy.

W uroczystości otwarcia nowej siedziby biblioteki w Chociczy wziął udział m.in. Robert Kaźmierczak, zastępca dyrektora Instytutu Książki ds. organizacyjnych. Wydarzenie uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chociczy.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.

RP/IK