Aktualności

fot. IK
11.09.2023

Otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy [relacja i zdjęcia]

Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu projektu w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, która jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, na kwotę ponad 850 tys. złotych. Łączny koszt zadania wyniósł ponad 1,1 mln złotych.

„Nowa siedziba biblioteki znajduje się w budynku, który został wybudowany na potrzeby gimnazjum, a dziś znalazły w nim swoje miejsce rozmaite obiekty użyteczności publicznej. Jestem pewien, że biblioteka będzie wśród nich świeciła szczególnym blaskiem – subtelnym, budzącym zaufanie blaskiem, którym potrafią emanować literatura i wiedza. To niezwykle ważne, aby ułatwiać dostęp do książki wszystkim grupom społecznym, także tym, które bywają wykluczone. Dlatego bardzo cieszę się, że jednym z priorytetów władz lokalnych i dyrekcji biblioteki było właśnie dostosowanie nowej siedziby do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Dzięki inwestycji biblioteka w Rajczy zyskała również przestrzeń, która z pewnością pozwoli na podjęcie nowych, różnorodnych działań animacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności” – napisał w liście gratulacyjnym dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

W uroczystości wzięły udział Ewa Gąsior i Anna Kurtek, specjalistki z Instytutu Książki.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.