Aktualności

fot. Filia Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Raciborowicach
20.03.2024

Otwarcie Filii Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Raciborowicach [relacja i zdjęcia]

19 marca odbyło się otwarcie nowej siedziby Filii Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Raciborowicach. Inwestycja została dofinansowana kwotą ponad 1 mln 190 tys. zł w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, która jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

Inwestycja obejmowała rekonstrukcję istniejącego zabytkowego budynku – starej ceglanej stajni podworskiej w miejscowości Raciborowice – i utworzenie w nim filii bibliotecznej. W efekcie powstał ogólnodostępny, dwukondygnacyjny budynek, który łączy szacunek dla przeszłości i historii dawnego obiektu z nowoczesnością. 

Nowa siedziba biblioteki dysponuje funkcjonalną wypożyczalnią dla dorosłych, wypożyczalnią dla dzieci i młodzieży, kącikiem dla dzieci, czytelnią internetową oraz miejscem do przeznaczonym do organizacji zajęć i spotkań z seniorami. 

Realizacja rozpoczętego w 2022 roku zadania kosztowała łącznie nieco ponad 1 mln 830 tys. zł. 

W trakcie uroczystości goście mogli zwiedzić nowopowstały obiekt oraz cofnąć się w czasie dzięki wystawie, która przybliżyła etapy adaptacji budynku na filię biblioteczną.

W wydarzeniu wzięły udział dwie reprezentantki Instytutu Książki, pracownice Działu Analiz i Projektów Specjalnych – Anna Kurtek i Agnieszka Lewandowska.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.

RP/IK