Aktualności

fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach, Filia w Stadnikach
22.03.2024

Otwarcie biblioteki w Stadnikach [relacja i zdjęcia]

20 marca w Stadnikach odbyło się otwarcie biblioteki, będącej Filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach. Inwestycja została dofinansowana kwotą 2,25 mln zł w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, która jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Po ponad 30 latach do Stadnik w Gminie Dobczyce powróciła filia biblioteki publicznej (od początku lat 90. ubiegłego wieku mieszkańcy miejscowości korzystali ze zbiorów placówki szkolnej). Inwestycja zakładała przebudowę i rozbudowę lokalnego Domu Ludowego w taki sposób, by mogła się w nim znaleźć biblioteka. Zadanie łącznie kosztowało ponad 3,7 mln zł – w jego ramach nie tylko zaadaptowano istniejący budynek do potrzeb biblioteki, ale także zagospodarowano teren wokół niego i zakupiono pierwsze wyposażenie. 

Nowopowstała biblioteka posiada przestronne wnętrza, jest nowocześnie zaaranżowana, ale przede wszystkim zaprojektowana z uwzględnieniem realnych potrzeb, oczekiwań i marzeń lokalnej społeczności. Ten fakt pozwala wierzyć, że filia biblioteczna w Stadnikach stanie się miejscem integrującym mieszkańców, lokalnym centrum dostępu do wiedzy i kultury oraz przyjazną, bezpieczną i otwartą dla wszystkich przestrzenią. 

W trakcie otwarcia nowej biblioteki jednogłośnie podkreślano rolę, jaką odegrało współdziałanie różnych instytucji, podmiotów i organizacji, które włączyły się aktywnie w powstawanie biblioteki. 

W wydarzeniu wzięła udział Anna Zagórska z Działu Analiz i Projektów Specjalnych Instytutu Książki.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.