Aktualności

Nowa Biblioteka w Przysietnicy, fot. Daniel Bednarz (Instytut Książki)

Wczoraj uroczyście otwarto filię starosądeckiej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przysietnicy. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane na 1 787 061 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Operatorem priorytetu jest Instytut Książki. Całkowity koszt budowy biblioteki wraz z infrastrukturą techniczną wyniósł 3 639 488 zł.

Projekt objął budowę nowego budynku filii PiMGBP. W obiekcie znajdują się pomieszczenia o funkcji biblioteki z czytelnią, sale warsztatowe, sala wielofunkcyjna oraz pomieszczenia administracyjne. Nowa filia Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu to czwarta w gminie biblioteka, która otrzymała finansowe wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na modernizację lub budowę (wcześniej były Barcice, Gołkowice Dolne i Stary Sącz).

„Dzięki staraniom Pani Dyrektor Moniki Jackowicz-Nowak, a także lokalnych władz udało się w Przysietnicy stworzyć obiekt na miarę oczekiwań czytelników i użytkowników, obiekt, na jaki wszyscy tutaj zasługują. Dzięki niemu biblioteka będzie mogła przygotować kompleksową propozycję dla wszystkich – od najmłodszych, którzy wchodzą w świat książki i kultury, po dorosłych i seniorów” – napisał w okolicznościowym liście dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

W bibliotece ma powstać m.in. Stowarzyszenie Klub Seniora, przygotowana zostanie także nowa oferta dla dzieci i młodzieży. Placówka będzie współpracować ze wszystkimi szkołami z terenu gminy, organizować wspólne projekty ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób niepełnosprawnych „Gniazdo”, a także wdroży działania służące podnoszeniu kompetencji informatycznych. Dzięki temu nie będzie ona jedynie tradycyjną biblioteką, lecz stanie się prawdziwym centrum kultury.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Instytutu Książki: zastępca dyrektora IK ds. programowych, prof. Krzysztof Koehler, kierownik działu komunikacji i promocji Łukasz Jarocki oraz pracujący przy dedykowanym bibliotekom programie MAK+ Daniel Bednarz.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z uroczystego otwarcia filii w Przysietnicy: