Aktualności

17.06.2022

Ostatnie dni na zgłoszenie prac do młodzieżowego konkursu literackiego Lipa 2022

20 czerwca minie termin zgłaszania prac do młodzieżowego konkursu literackiego Lipa 2022. Spośród napisanych przez dzieci i młodzież wierszy, utworów prozatorskich i dramatów, jury wybierze 100 najlepszych prac, które zostaną wydrukowane w pokonkursowej antologii.

„Lipa jest najstarszym konkursem literackim w Polsce, prowadzonym nieprzerwanie od 1983 roku. Dorobiliśmy się w tym czasie wielu znakomitych laureatów - pisarzy, naukowców, dziennikarzy, oraz wrażliwych czytelników” - mówi jeden z pomysłodawców i jurorów konkursu, polonista, dziennikarz i literat Jan Picheta.

Organizowana od 40 lat Lipa to krajowy przegląd dziecięcej i młodzieżowej twórczości literackiej, który od 26 lat ma również wymiar ogólnopolski. Co roku spośród nawet ok. 1,5 tys. prac. jurorzy, pod przewodnictwem poety i prozaika Tomasza Jastruna, wybierają sto najlepszych utworów. Ich autorami są uczniowie szkół podstawowych i średnich z całej Polski.

„W tym roku w konkursie mogą wziąć udział także laureaci Lipy z lat minionych, a więc w większości ludzie już dorośli, często ze znakomitym dorobkiem literackim i życiowym. Tych zapraszamy w sposób szczególny” – powiedział Jan Picheta.

Organizatorem dorocznego przeglądu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej i działające przy niej Spółdzielcze Centrum Kultury Best, a patronat nad konkursem objął prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Termin zgłaszania prac konkursowych przesunięto z 5 na 20 czerwca. Każdy uczestnik może przesłać sześć utworów literackich. Mogą to być wiersze, utwory prozatorskie i dramaty o dowolnej tematyce. W przypadku prozy i dramatów objętość prac ograniczona jest do pięciu stron tzw. znormalizowanego maszynopisu. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane. Prace można przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres zgloszenia@lipa.sckbest.pl. Wyniki zostaną ogłoszone w początkach września, a galę finałową zaplanowano na październik.

„Nagrodą główną jest antologia nagrodzonych tekstów oraz książki z indywidualnymi dedykacjami autorstwa jurorów. Wszystkie nagrody w przeglądzie są równorzędne. Podczas planowanego na 21 października finału, laureaci wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez jurorów – Tomasza Jastruna, Jana Pichetę i Juliusza Wątrobę. Wysłuchają też koncertu Czesława Mozila i porozmawiają z rówieśnikami w panelu dyskusyjnym” – poinformowała dyrektorka bielskiego SCK Best, Irena Edelman.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej http://sckbest.pl/konkursy/przeglad-lipa/regulamin-2022.

źródło: PAP

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna