Aktualności

fot. Fundacja Wisławy Szymborskiej
27.01.2023

Ogłoszono wyniki konkursów na rezydencje w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej

Zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej wybrał cztery osoby, które będą rezydentami mieszkania noblistki w Krakowie w 2023 roku. W ramach Rezydencji Poetyckich i Rezydencji Literackich będą to Radosław Jurczak, Krzysztof Fedorowicz, Ewa Sułek i Waldemar Bawołek. 

Rezydentami mieszkania poetki w ramach Programu Rezydencji Poetyckich „Wisława Szymborska Poetry Residencies – Jerzy Pieterkiewicz Educational Foundation” będą Radosław Jurczak i Krzysztof Fedorowicz. Z kolei w ramach projektu Rezydencji Literackich, którego partnerem jest ERGO Hestia w mieszkaniu Szymborskiej zamieszkają Waldemar Bawołek i Ewa Sułek

Niezależnie od programu, każdy z czwórki rezydentów będzie przebywał w mieszkaniu Szymborskiej w Krakowie przez 4 tygodnie w ustalonym z organizatorem terminie. Dodatkowo organizator zapewnia również rezydentkom i rezydentom stypendium pieniężne w wysokości 2000 zł netto oraz zwrot kosztów przejazdu do 400 zł.

Więcej informacji na temat obu projektów rezydencjalnych można znaleźć na stronie mieszkanieszymborskiej.pl.