Aktualności

14.05.2020

Odeszła Barbara Chlabicz

W sobotę 9 maja zmarła Barbara Chlabicz, redaktorka związana przez wiele lat ze Spółdzielnią Wydawniczą Czytelnik.

„Z przykrością i żalem zawiadamiam, że odeszła od nas Pani Barbara Chlabicz, wieloletnia redaktorka i członek Spółdzielni Wydawniczej ‘Czytelnik’. Pani Basia przepracowała w Czytelniku czterdzieści dwa lata i nasze Wydawnictwo było dla niej drugim domem, a ludzie w nim pracujący – drugą rodziną. Trudno uwierzyć w tą smutną wiadomość i jeszcze trudniej się z nią pogodzić. Jeszcze niedawno była wśród nas, zawsze uśmiechnięta i pełna energii, koleżeńska i życzliwa. Taką pozostanie w naszej pamięci na zawsze” – napisał we wspomnieniu Marian Sewerski, prezes zarządu Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik.

Barbara Chlabicz urodziła się 18 stycznia 1934 roku w Brześciu nad Bugiem. Od 1948 roku mieszkała w Warszawie. Była absolwentką wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską zatytułowaną „Model moralny w twórczości Zofii Nałkowskiej” napisała pod kierunkiem prof. Jana Kotta i obroniła w 1955 roku. 15 października 1955 roku rozpoczęła trwającą ponad 40 lat pracę w Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik i z wydawnictwem tym związała całą swoją działalność zawodową, wychowując rzesze młodych redaktorów. Była redaktorką, kierowniczką redakcji pamiętników i publicystyki, a także kierowniczką zespołu redakcyjnego.

Redagowała i wydawała cenione serie z dziedziny literatury pięknej ‒ polskiej i obcej, m.in. cieszącą się wielkim powodzeniem serię „Nike”; redagowała także serię „Wielkie Problemy Dziejów Człowieka” (eseistyka), a także książki z dziedziny reportażu, historii i inne; w latach 1992-97, do przejścia na emeryturę, kierowała Zespołem Redakcyjnym, który powstał w wyniku połączenia wszystkich redakcji zajmujących się literaturą polską i obcojęzyczną. W tym czasie wydawane były m.in. publikacje z Biblioteki „Kultury” paryskiej (przygotowała głośną „Autobiografię na cztery ręce” Jerzego Giedrojcia w 1999 roku). Współpracowała z wieloma wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury i nauki, byli to m.in. poeci: Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Aleksander Watt, prozaicy: Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska, Gustaw Herling-Grudziński, profesorowie: Jan Baszkiewicz, Jerzy W. Borejsza, Andrzej Garlicki, Aleksander Gieysztor, Stefan Kieniewicz, Benedykt Zientara i inni.

Była głównym, wieloletnim i ulubionym redaktorem książek Ryszarda Kapuścińskiego, redagowała jego książki, począwszy od „Buszu po Polsku”, przez „Cesarza”, Szachinszacha”, „Heban”, po „Imperium” i inne. Dbając o promocję dorobku wydawnictwa, utrzymywała bliskie kontakty z opiniotwórczymi czasopismami: „Twórczością”, „Kulturą” (paryską), „Nowymi Książkami”; współorganizowała też wiele spotkań promocyjnych autorów wydawnictwa, głównie w siedzibie Czytelnika oraz w Klubie Księgarza na warszawskiej Starówce.

Po 1997 roku nadal współpracowała z Czytelnikiem, opracowując redakcyjnie książki, m.in.: Jerzego Gruzy i Ryszarda Kapuścińskiego (była autorką wstępu do „Buszu po polsku”). Aktywnie działa w Fundacji Herodot i przy innych przedsięwzięciach popularyzujących twórczość Ryszarda Kapuścińskiego.

W latach 1993-97 była członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. Otrzymała odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1979), Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1982), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1984), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (1989), Odznakę Honorowa Zasłużony dla Warszawy (2019).

Msza Święta żałobna za Barbarę Chlabicz odbędzie się w piątek 15 maja o godz. 10.30 w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

[źródło: rynek-ksiazki.pl]