Aktualności

16 sierpnia zorganizowaliśmy spotkanie online dla beneficjentów „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”. Zaprosiliśmy na nie przede wszystkim tych, którzy otrzymali dofinansowanie w niedawno zakończonej procedurze odwoławczej od wyników drugiego naboru wniosków. 

Swój udział w spotkaniu zgłosiło ponad 40 uczestników. Znaleźli się wśród nich  przedstawiciele i przedstawicielki i bibliotek, a także pracownice i pracownicy urzędów. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w spotkaniu!

W trakcie spotkania uczestnicy mieli szansę zapoznać się z prezentacją dotyczącą m.in.:
• przypomnienia podstawowych reguł konkursu;
• przedstawienia zasad przekazywania transz dofinansowania;
• zapoznania się z obowiązkami informacyjnymi, jakie muszą realizować beneficjenci;
• sposobami rozwiązywania najpopularniejszych trudności związanych z realizacją zadań. 

Spotkanie było także szansą na zadawanie pytań oraz zaprezentowania swoich projektów. Mieliśmy okazję posłuchać o planach i pomysłach inwestycyjnych beneficjentów, którzy opowiadali m.in. o wystawie paleontologicznej, jaka mieści się w modernizowanej filii, o aranżacji przestrzeni w wymagających pomieszczeniach piwniczych, o adaptacji na potrzeby biblioteki starego kościoła czy o nowoczesnych rozwiązaniach wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami w możliwości kompleksowego korzystania z przebudowywanych i modernizowanych bibliotek. 

Instytut Książki trzyma kciuki za powodzenie tych wszystkich przedsięwzięć i już cieszymy się na współpracę z nowym gronem beneficjentów. 

W czasie spotkania zaproponowaliśmy także zorganizowanie szkolenia poświęconego rozliczeniom projektów realizowanych w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”. Już teraz zapraszamy na nie chętnych beneficjentów, spotkania tego typu zorganizujemy jeszcze w 2022 roku! 

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025”

 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” jest elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – wieloletniego programu rządowego na lata 2021-2025, w ramach którego realizowane są różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. 

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% – budżet państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez  Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.