Aktualności

21.12.2007

Nowe programy operacyjne na lata 2008-2013

Kolejne krajowe programy operacyjne na lata 2008-2013 podpisał minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski - poinformowało PAP w czwartek biuro prasowe MKiDN.

Na największy z nich, o nazwie "Dziedzictwo kulturowe", MKiDN przeznaczy 144,4 mln zł. W ramach tego programu mają być realizowane m.in.: ochrona dziedzictwa kulturowego Polski poza granicami kraju, tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego oraz rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych.

Na program "Promocja kultury polskiej za granicą" wyasygnowano 6 mln zł, na program "Herbert" - 2 mln zł, na  "Promocję twórczości - wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce" - 27, 5 mln zł, na "Rozwój infrastruktury" - 40 mln zł, a na program rządowego wsparcia sztuki "Mecenat" - 25 mln zł.

Jak informuje MKiDN, o dofinansowanie projektów w ramach tych programów operacyjnych mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Środki na realizację wszystkich tych programów pochodzą z budżetu państwa.

W środę MKiDN również informowało o podpisaniu krajowych programów operacyjnych. Na program "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury" przeznaczone zostało 10 mln zł. Jego celem jest edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury oraz ochrona dziedzictwa kultury ludowej. Na kolejny program - "Fryderyk Chopin" - wyasygnowano 500 tys. zł, na  "Rozwój inicjatyw lokalnych" - 5 mln zł, na "Promocję czytelnictwa" (program przewiduje m.in. zakup książek dla bibliotek, dofinansowanie czasopism kulturalnych) - 39,2 mln zł. Na program pod nazwą "Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" przeznaczono 30 mln zł. (PAP)