Aktualności

fot. Grzegorz Jakubowski KPRP
05.03.2018

Nowa siedziba Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

W piątek, 2 marca, Pierwsza Dama wzięła udział w uroczystości otwarcia Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Inwestycję zrealizowano dzięki dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego operatorem jest Instytut Książki. Zadaniem Programu jest przede wszystkim poprawa stanu czytelnictwa w Polsce.

Infrastruktura Bibliotek to wieloletni program, dzięki któremu sytuacja bibliotek w Polsce zmienia się w sposób niezwykły i namacalny. Znakomitym tego przykładem jest właśnie Biblioteka w Starym Sączu – powiedział wicedyrektor Instytutu Książki. Nowa siedziba jest efektem rozbudowy i adaptacji budynku dawnej szkoły – historycznej willi z początku XX wieku. W bibliotece, oprócz tysięcy książek, znalazły się m.in. sale i pomieszczenia, które mogą być miejscem wydarzeń kulturalnych, czytelnia, sala kominkowa i sale warsztatowe. Księgozbiór liczy 50 tys. woluminów.

W uroczystym otwarciu, oprócz Agaty Kornhauser-Dudy wzięli udział m.in. Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, Krzysztof Koehler – wicedyrektor Instytutu Książki, Leszek Zegzda – członek Zarządu Województwa Małopolskiego, starosta Marek Pławiak, burmistrz Jacek Lelek, Elżbieta Zielińska – przewodnicząca starosądeckiej rady, Maria Sosin – dyrektor biblioteki oraz ks. Marcin Kokoszka, który poświęcił nowa siedzibę.

– Książki, zwłaszcza w czasach zniewolenia, były dla Polaków pomocą w zachowaniu tożsamości. Dodawały otuchy, przybliżały historię, a przede wszystkim były nośnikiem polskości. Z kolei w niepodległej Rzeczypospolitej były fundamentem rodzącego się nowoczesnego społeczeństwa – mówiła Pierwsza Dama.

– W Polsce XXI wieku każdy powinien mieć możliwość korzystania na co dzień z biblioteki – zwróciła uwagę Małżonka Prezydenta RP.

Agata Kornhauser-Duda podkreśliła także szczególną rolę bibliotekarzy, którzy przede wszystkim pomagają odnaleźć się czytelnikom w tysiącach dostępnych tytułów – Bibliotekarze są przewodnikami po świecie książek, nauki i literatury – powiedziała Pierwsza Dama, gorąco pozdrawiając zaangażowanie pracowników wszystkich bibliotek w Polsce. Podkreśliła także rolę bibliotek jako ośrodków życia lokalnej społeczności, miejsc wspólnego spędzania czasu podczas spotkań klubów dyskusyjnych, wieczorów autorskich czy warsztatów.

­Pierwsza Dama zachęcała także do udziału w tegorocznej akcji Narodowego Czytania, którego lekturą, jest w tym roku „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Kulminacja akcji zaplanowana została na 8 września 2018 r.