Aktualności

26.07.2018

Norwid po rumuńsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Rumunii ukazało się właśnie tłumaczenie wyboru poezji Cypriana Norwida w przekładzie Constantina Geambaşu. Wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Zbiór Leagănul cîntului. Antologie de versuri, czyli Kolebka pieśni. Wybór wierszy, został wydany nakładem oficyny Editura Ratio et Revelatio z Oradei w serii „Biblioteca R & R – Slavonica”.

Instytut Książki wsparł w ostatnim czasie także niemieckie i francuskie wydania Norwida. W 2017 roku ukazały się niemiecki przekład Vade-mecum i francuskie tłumaczenie wyboru tekstów.