Aktualności

fot. Jarosław Kruk / Wikimedia Commons
07.06.2018

Nie żyje pisarka Barbara Wachowicz-Napiórkowska

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Barbary Wachowicz-Napiórkowskiej, „pisarki polskiego losu”, autorki licznych biografii wielkich Polaków, scenarzystki i publicystki.

Barbara Wachowicz ukończyła Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Historii i Teorii Filmu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Nazywana była „pisarką polskiego losu”. W swoim dorobku literackim miała biografie m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego czy Tadeusza Kościuszki. Pisała także książki o najwybitniejszych postaciach polskiego harcerstwa. Twórzyła scenariusze filmowe, audycje radiowe i widowiska sceniczne. Należała do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i ZAiKS-u.

Barbara Wachowicz była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Uśmiechu. Udzielała się czynnie w życiu Warszawy. Kwestowała na Starych Powązkach i interesowała się losami powstańców warszawskich.

W 2012 została wyróżniona przez Episkopat Polski, nazywaną katolickim Noblem, nagrodą „Totus” „za niestrudzone, pełne żarliwości i entuzjazmu propagowanie kultury chrześcijańskiej, patriotyzmu, pięknej polszczyzny, postaw honoru i prawości wśród młodego pokolenia i cenną działalność dla kultury Kresów Wschodnich”.

Prezydent Andrzej Duda w liście z okazji ubiegłorocznych 80. urodzin Barbary Wachowicz dziękował jej za to, że "swoim pisarskim kunsztem wiernie służy naszej Ojczyźnie, przybliżając rodakom fundamentalne wartości polskiej wspólnoty narodowej, którymi kierowały się najznakomitsze postacie naszej kultury i historii".