Aktualności

07.09.2021

NCK ogłosiło konkurs „Norwid/Za-patrzenia” na filmowe ilustracje utworów poety

Z okazji 200. rocznicy urodzin patrona roku Cypriana Norwida, wybitnego polskiego poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa, Narodowe Centrum Kultury ogłosiło konkurs na stworzenie filmu, stanowiącego oprawę wizualną do wybranych utworów poety. Prace konkursowe można zgłaszać do 15 listopada 2021 r.

Celem konkursu jest popularyzowanie poetyckiej twórczości Cypriana Norwida oraz stworzenie unikalnych nagrań audiowizualnych, które będą dostępne w Internecie dla szerokiego grona odbiorców. Na potrzeby konkursu wybranych zostało 11 utworów Cypriana Norwida, odwołujących się do ponadczasowych wartości, takich jak prawda, piękno, miłość, ojczyzna, czy nadzieja. Utwory Norwida, które zostały wybrane do konkursu to: „Italiam! Italiam!”, „Nad jeziorem”, „Ciemność”, „Do piszących (fragment)”, „Pielgrzym”, „Kółko”, „Czułość”, „Do zeszłej”, „W Weronie”, „Królestwo” oraz fragmenty poematu „Promethidion”.

Różnorodność, uniwersalność i ponadczasowość podejmowanych przez Norwida tematów oraz bogactwo formalne i językowe jego dzieł otwierają pole do swobodnej interpretacji wizualnej oraz puszczenia wodzy wyobraźni. Wiersze zostały udostępnione uczestnikom konkursu w formie plików dźwiękowych zawierających zapis recytacji utworów przez znakomitego aktora i interpretatora dzieł literackich, Andrzeja Mastalerza. Pliki audio powinny zostać wykorzystane jako ścieżka dźwiękowa filmów konkursowych. Dodatkowo mogą być również ilustrowane muzyką.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie kreatywne osoby, których emocje i wyobraźnię porusza poezja Cypriana Norwida i które chcą podjąć wyzwanie przełożenia jej na współczesny język wizualny. W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy – pasjonaci różnorodnych technik filmowych, jak również osoby, grupy artystyczne czy kolektywy zawodowo związane z twórczością multimedialną, bez żadnych ograniczeń wiekowych.

Na laureatów trzech pierwszych miejsc czekają atrakcyjne nagrody finansowe w wysokości 10 tys. zł, 7 tys. zł i 5 tys. zł. Zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej, platformie Youtube oraz w mediach społecznościowych Narodowego Centrum Kultury.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 grudnia.

Szczegóły znaleźć można na stronie NCK.