Aktualności

ilustracja: WBPiCAK w Poznaniu
29.08.2018

Narodowe Czytanie w wielkopolskich DKK

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zaprasza na dwa wydarzenia związane z tegoroczną edycją Narodowego Czytania. W WBPiCAK o powieści Żeromskiego wybranej do Narodowego Czytania 2018 opowie Emanuela Tatarkiewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Uczestnicy będą mogli usłyszeć fragmenty "Przedwiośnia" w interpretacji Jana Janusza Tycnera. Na wszystkich, którzy przyniosą swoje egzemplarze powieści, czeka okolicznościowa pieczęć Narodowego Czytania.

Termin: 10.09.2018 (poniedziałek), g. 10.30
Miejsce: WBPiCAK w Poznaniu, ul. Prusa 3, sala 215, II p.
Adresaci: moderatorzy i klubowicze DKK oraz inni zainteresowani

Termin: 12.09.2018 g. 17.00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Tomaszewskiego w Kościanie, ul. Wrocławska 28/b
Adresaci: klubowicze DKK i czytelnicy, spotkanie otwarte.

Spotkania zostały wpisane do rejestru wydarzeń w ramach Narodowego Czytania 2018. Patronat nad wydarzeniami sprawuje Para Prezydencka.