Aktualności

18.02.2013

Nagroda "Nowych Książek"

Redakcja miesięcznika „Nowe Książki” oraz Instytut Książki zapraszają na uroczystość wręczenia Nagrody „Nowych Książek” za rok 2012. Jej laureatem został Radosław Romaniuk, autor biografii Jarosława Iwaszkiewicza Inne życie

Uroczystość odbędzie się 19 lutego, o godz. 17.00 w Domu Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie.

„Inne życie” to pierwsza na polskim rynku wydawniczym kompletna, analityczna biografia Jarosława Iwaszkiewicza, pisarza, który przez wiele lat wpływał na kształt polskiej kultury, tworzył literackie kanony estetyczne, budził zainteresowanie swoim życiem i aktywnością artystyczną. Pierwszy z dwóch tomów obejmuje lata 1894–1939. Książkę opublikowało wydawnictwo Iskry.

Prof. Aleksander Fiut, w recenzji zamieszczonej na stronie wydawcy, opisuje: „Znakomita książka! Piszę z rozmysłem książka, ponieważ – nie tracąc nic z walorów naukowych – jest to dzieło do czytania, przykuwające uwagę czytelnika, pasjonujące w lekturze. Daje się ono czytać na kilka sposobów: jako życiorys artysty, jako prolegomena do dziejów polskiej inteligencji i jako zarys historii polskiej literatury i kultury w okresie dwudziestolecia międzywojennego. (...) Poszczególne tematy i motywy tej opowieści kreśli autor z niesłychaną dbałością o szczegóły, które czerpie z rozmaitych i wielorakich źródeł, nieraz z nieznanych lub trudno dostępnych tekstów archiwalnych. Jego erudycja jest imponująca! Umie przy tym zachować delikatną równowagę pomiędzy wiernością faktom, a ich interpretacją, wielorakością danych, a przejrzystym tokiem narracji”.

Nagroda „Nowych Książek” została ustanowiona w pięćdziesiątą rocznicę istnienia pisma. Jej celem jest wyróżnianie książek polskich autorów – dzieł wzbogacających naszą kulturę o nowe i trwałe wartości, a w warunkach wolnorynkowych wymagających szczególnego docenienia. 

Nagrodę przyznaje redakcja miesięcznika „Nowe Książki”. Jury, złożone z redaktorów pisma, podejmuje decyzję, biorąc pod uwagę pierwsze wydania książek opublikowanych w roku kalendarzowym, którego dotyczy Nagroda oraz w grudniu roku poprzedniego. Pierwszym laureatem Nagrody w 2000 r. został Tadeusz Różewicz. W kolejnych latach wyróżniono m.in. Krystynę Czerni, Janusza Deglera, Jerzego Jedlickiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Urszulę Kozioł, Kazimierza Orłosia, Barbarę Skargę.

Nagrodę ufundował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.