Aktualności

okładka książki
13.12.2016

Nagroda Moczarskiego 2016

Prof. Andrzej Nowak został uhonorowany Nagrodą Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego za wydaną nakładem Wydawnictwa Literackiego książkę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 - zapomniany appeasement. Uroczystość wręczenia odbyła się 9 grudnia.
 
W konkursie nominowane oraz nagradzane są książki historyczne (reportaże, monografie, wspomnienia, biografie oraz opracowania zbiorów dokumentów) dotyczące dziejów Polski po 1918 roku. Jury przyznaje autorowi zwycięskiej pracy nagrodę w postaci statuetki oraz kwoty 50 tys. złotych.

O książce:

Upalne lato 1920 roku. Armie sowieckie stoją pod Warszawą, Polacy gotują się do bitwy ostatecznej. Na kongresie Międzynarodówki panuje triumfalny nastrój, wszak „po trupie białej Polski wiedzie droga do pożaru, którego płomienie ogarną świat”. Przeciw pomocy dla Polski strajkują angielscy dokerzy, Czechosłowacja wykorzystuje okazję, by zająć Zaolzie. Sytuacja jest dramatyczna, ale Niemcy nie wyglądają na wystraszonych, bowiem sowieccy wysłannicy w Berlinie przekonują, że nie przekroczą ich granicy. Armia Czerwona oddaje Niemcom Działdowo.

Zachód występuje w obronie Polski, rokuje z Sowietami. Na konferencji w Spa jak zwykle oschły wobec Polaków Lloyd George wymusza na premierze Grabskim akceptację granicy na Linii Curzona. Każda cena jest warta pokoju, a w końcu Rzeczpospolita sama sobie winna. Każda cena jest warta przetrwania. A jaką cenę byli gotowi zapłacić nasi sojusznicy?

Pojęcie appeasementu jest powszechnie kojarzone z kapitulacyjną polityką względem Hitlera, której najbardziej haniebnym owocem było oddanie Niemcom Czechosłowacji. W swojej sensacyjnej pracy Andrzej Nowak używa tego terminu do opisania ściśle tajnych działań, które w 1920 roku państwa zachodnie podjęły wobec Polski.