Aktualności

12.04.2021

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka po raz 26

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” ogłasza dwudziestą szóstą edycję Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka i zwraca się do wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii, z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona.

Termin zgłaszania kandydatur do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka upływa 30 września. Rozpatrywane będą publikacje wydane po 1 stycznia 2020 roku.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji: Magazyn Literacki KSIĄŻKI, Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa, tel. (22) 828 36 31, koniecznie z dopiskiem „Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka”.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka zostanie w tym roku przyznana po raz dwudziesty szósty. Uroczystość wręczenia odbędzie się w trakcie XXX Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, jakie zaplanowano w dniach 25-28 listopada.

Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a jej jury składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę „Księstwo Warszawskie 1807-1815” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

W skład Kapituły Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka w ubiegłym roku wchodzili: prof. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, dr hab. prof. UO Danuta Gibas-Krzak, prof. Joanna Goszczyńska, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz), Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, prof. Bogusław Zieliński oraz dr Andrzej Czesław Żak.

W ubiegłym roku laureatem 25. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka został prof. Maciej Czerwiński, autor pracy „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee” (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020), dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ. Jury przyznało też Nagrodę Specjalną prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce z Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ, za całokształt opublikowanego dorobku naukowego, wkład włożony w rozwój Bałkanistyki oraz upowszechniania wiedzy w tym zakresie. Jury przyznało też dziewięć wyróżnień za prace naukowe oraz dla jednego czasopisma.

[źródło: rynek-ksiazki.pl]