Aktualności

28.01.2020

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka po raz 25

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” ogłasza jubileuszową dwudziestą piątą edycję Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka i zwraca się do wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii, z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka zostanie w tym roku przyznana po raz dwudziesty piąty. Uroczystość wręczenia odbędzie się 22 maja w trakcie Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a jej jury składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę „Księstwo Warszawskie 1807-1815” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

Kapituła Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka obradowała w ubiegłym roku w składzie: dr hab., prof. UW Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Marta Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, Józef Kliś, dr hab., prof. IS PAN Lilla Moroz-Grzelak oraz sekretarz Kapituły Barbara Kramar. Członkami Kapituły byli również: dr Natalia Bujniewicz, Witold Kaliński, dr Tadeusz Krawczak, dr Zofia Kunert, Andrzej Pieniak, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, prof. dr hab. Jerzy Zdrada i dr Czesław Andrzej Żak.
W ubiegłym roku Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za rok 2018 przyznano wydawnictwu Universistas z Krakowa za pracę Piotra Głuszkowskiego zatytułowaną „Barwy polskości, czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna”. Nagrodę specjalną otrzymał prof. Wiesław Walkiewicz, którego praca „Bułgaria. Dzieje polityczne najnowsze” (Libra) była minowana do Nagrody wraz z 26 innymi tytułami. Przyznano też siedem wyróżnień za monografie oraz trzy wyróżnienia za prace zbiorowe, jak też dwa wyróżnienia w kategorii czasopism naukowych.

Wyróżnienia w kategorii monografii:
– Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za pracę Magdaleny Rekść „Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna”
– Wydawnictwo DiG w koedycji z Edition La Rama za pracę Wojciecha Sajkowskiego „French Image of the Peoples Inhabiting Illyrian Provinces”
– Wydawnictwo Czarne za pracę Andrzeja Skalimowskiego „Sigalin. Towarzysz odbudowy”
– Wydawnictwo Naukowe UAM za pracę Artura Stęplewskiego „Semioza pisma. Cyrylica i łacinka w serbskim i chorwackim dyskursie narodowym na tle słowiańskim”
– Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za pracę Konrada Pawłowskiego „Państwowość Kosowa. Geneza, uwarunkowania, współczesność”
– Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Patrycjusza Pająka „Arcydzieła chorwackiego filmu fabularnego”
– Wydawnictwo Naukowe UAM za pracę Krzysztofa Marchlewicza „U szczytu potęgi. Wielka Brytania w latach 1815-1914”

Wyróżnienia w kategorii prac zbiorowych:
– Wydawnictwo Neriton w koedycji z Muzeum Historii Polski za pracę „Drogi do niepodległości. Reminiscencje popowstaniowe” pod red. Tadeusza Wolsza
– Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za pracę „Polska i Jugosławia w XX wieku”. Polityka, społeczeństwo, kultura” pod red. Momčilo Pavlovicia, Pawła Wawryszuka i Andrzeja Zaćmińskiego
– Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie za pracę „The Art of War in the Balkans form the Middle Ages to the 21st Century”. Edited by Andrzej Krzak and Dariusz Gregorczyk

Wyróżnienia w kategorii czasopism naukowych:

– „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia”, tom XXV, Instytut Historii UAM, pod red. Ilony Czamańskiej i Jędrzeja Paszkiewicza

– „Poznańskie Studia Slawistyczne”, Nr 14 i 15 (2018), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, pod red. Krystyny Pieniążek-Marković

Termin zgłaszania kandydatur do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka upływa 13 kwietnia. Rozpatrywane będą publikacje wydane po 1 stycznia 2019 roku.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji:
Magazyn Literacki KSIĄŻKI
Mazowiecka 6/8,
00-048 Warszawa
tel. (22) 828 36 31
koniecznie z dopiskiem „Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka”.

[źródło: rynek-ksiazki.pl]