Aktualności

02.11.2018

Nagroda im. Karla Dedeciusa 2019

Fundacja im. Roberta Boscha zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej.

Nagroda nosząca imię nestora niemieckich tłumaczy literatury polskiej oraz zasłużonego pośrednika między Polską a Niemcami Karla Dedeciusa (1921-2016) zostanie przyznana
17 maja 2019 r. w Darmstadt. Laureaci – tłumacz polski i tłumacz niemiecki – zostaną wyróżnieni za wybitne osiągnięcia translatorskie, a tym samym za pracę na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami. Laureatów nagrody (każda w wysokości 10 tys. euro) proponuje niezależna polsko-niemiecka kapituła. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2019 r. Funkcję sekretariatu nagrody pełni Deutsches Polen-Institut w Darmstadt.

Kandydaci do Nagrody im. Karla Dedeciusa mogą być zgłaszani przez wydawnictwa, autorów, przedstawicieli z branży i z grona zainteresowanej publiczności. Możliwe są również własne zgłoszenia tłumaczy.

Zgłoszenia powinny zawierać:krótki życiorys, wykaz publikacji oraz wybrane fragmenty dorobku translatorskiego (ok. 20 stron tłumaczenia i oryginału).

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 12.01.2019 r.

Adres do korespondencji:
Deutsches Polen-Institut
Karl-Dedecius-Preis
Residenzschloss, Marktplatz 15
D-64283 Darmstadt
Niemcy

Zgłoszenia można wysłać też elektronicznie na adres: kaluza@dpi-da.de

Więcej informacji pod tym adresem.