Aktualności

10.10.2012

Nagroda im. Karla Dedeciusa 2013

Fundacja Roberta Boscha zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Nagroda nosząca imię nestora niemieckich tłumaczy literatury polskiej oraz zasłużonego pośrednika między Polską a Niemcami, zostanie przyznana 24 maja 2013 r. w Krakowie. 

Laureaci – tłumacz polski i tłumacz niemiecki – zostaną wyróżnieni za wybitne osiągnięcia translatorskie, a tym samym za pracę na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami. Laureatów nagrody (każda w wysokości 10 tys. euro) wybiera niezależna polsko-niemiecka kapituła pod honorowym patronatem Karla Dedeciusa. Fundacja Roberta Boscha ogłosi wyniki konkursu w marcu 2013 r. Funkcję sekretariatu nagrody pełni Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. 

Kandydaci do Nagrody im. Karla Dedeciusa mogą być zgłaszani przez wydawnictwa i autorów, przez przedstawicieli z branży i z grona zainteresowanej publiczności. Możliwe są również własne zgłoszenia tłumaczy.

Zgłoszenia powinny zawierać:

  • krótki życiorys
  • wykaz publikacji
  • wybrane fragmenty dorobku translatorskiego (ok. 20 stron tekstów oryginalnych i tłumaczeń)

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2012 r. 

Adres do korespondencji: 
Deutsches Polen-Institut
Karl-Dedecius-Preis
Mathildenhöhweg 2
D-64287 Darmstadt
Niemcy

Fundacja Roberta Boscha przyznaje wyróżnienia za wybitne osiągnięcia polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej od 1981 roku. Wśród laureatów nagrody znajdują się m.in. Sławomir Błaut, Jacek St. Buras, Andrzej Kopacki. W latach 1993-2000 Fundacja przyznawała również nagrodę promocyjną dla młodych tłumaczy. Ufundowana w roku 2003 Nagroda im. Karla Dedeciusa, uwzględniająca osiągnięcia zarówno polskich, jak i niemieckich tłumaczy, zastąpiła przyznawane wcześniej wyróżnienia.

Więcej informacji na stronie: www.karl-dedecius-preis.de

Kontakt: Dr. Andrzej Kaluza, Deutsches Polen-Institut, Mathildenhöhweg 2, 
D-64287 Darmstadt, Tel. 0049-6151-498513, Fax: 0049-6151-498510,
e-mail: kaluza@dpi-da.de    www.deutsches-polen-institut.de